30 listopada odbyła się 3 w tym roku narad sołtysów Gminy Skoki.

Podczas spotkanie omówiono:

  • plan dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w Gminie Skoki na wypadek skażenia radioaktywnego w związku z wojna na Ukrainie,
  • zasady dotyczące sprzedaży preferencyjnej węgla,
  • zmiany w wynajmowaniu świetlic wiejskich oraz wnioski wynikające z dotychczasowych najmów,
  • nowe wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
  • program sadzenia drzew miododajnych na terenie Gminy Skoki.

Sołtysi poruszyli również kwestie spraw bieżących swoich sołectw.  

Galeria zdjęć autorstwa Karoliny Stefaniak pokazuje przebieg zebrania, obecnych na nim sołtysów, burmistrza oraz pracowników Urzędu: