Kruszywo na drogę z Antoniewa Górnego w kierunku Bliżyc

Gmina Skoki zawarła umowę ze Skarbem Państwa Nadleśnictwo Durowo na realizację wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na remoncie drogi gminnej, w celu poprawienia jej użytkowania przez lokalną społeczność oraz umożliwienia przejazdu pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Durowo.

Środki finansowe Skarbu Państwa z funduszu leśnego w kwocie 50.000 zł i wkład własny Gminy Skoki w wysokości 30.000 zł pozwolą na częściowe utwardzenie kruszywem z recyklingu, drogi gminnej o nawierzchni gruntowej relacji Antoniewo Górne – Bliżyce.

W celu wyboru wykonawcy robót, została opracowana dokumentacja na podstawie, której nastąpił wybór wykonawcy usługi. Na ogłoszony przetarg w Biuletynie Informacji Publicznej zostało złożonych 7 ofert. Najdroższa oferta została wyceniona na kwotę 112.811,44 zł tj. 250,69 zł/mb remontu drogi, a najtańsza za 57.397,50 zł tj. 127,51zł/mb. Aby wykorzystać środki finansowe w pełnej wysokości przeznaczone na to zadanie, zostanie utwardzony w kilku fragmentach odcinek drogi gruntowej kruszywem z recyklingu o grubości 15 cm, szerokości 3m i łącznej długości 550m za kwotę 70.130,55 zł.  

Wykonawcą zadania będzie firma KRECIK Krzysztof Stoiński ze Skoków, która w/wym zakres robót na podstawie zawartej umowy wykona do dnia 15 grudnia br.

Kolejne dokumentacje na budowę dróg w trakcie opracowania

W wyniku przeprowadzonych postępowań, opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Potrzanowie – ul. Smolarki i we wsi Wysoka.

W Potrzanowie na ul. Smolarki od posesji nr 12 w kierunku posesji nr 14 opracowana dokumentacja projektowa umożliwi w kolejnych latach na wybudowanie nawierzchni asfaltowej drogi o długości ok. 0,6km.

We wsi Wysoka zlecona dokumentacja projektowa, obejmie wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi o długości ok. 0,9 km tj. od drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej w kierunku posesji nr 19 i 20.

Zawarcie umowy na opracowanie tych dokumentacji nastąpiło 23 listopada z AS Biuro Projektów i Nadzoru z siedzibą w Zielonej Górze. Za opracowanie dokumentacji na drogę w Potrzanowie Gmina Skoki zapłaci 18.450 zł. natomiast za projekt drogi we wsi Wysoka zapłacimy 23.985 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 30 czerwiec 2023.

Najdroższa oferta na opracowanie dokumentacji na drogę w Potrzanowie została wyceniona na kwotę 102.090zł a na drogę we wsi Wysoka na 95.940 zł.

Równolegle trwa opracowanie map do celów projektowych na przebudowę ciągu drogowego od ulicy Antoniewskiej w Skokach w kierunku „rybakówki”.

Sporządzone mapy będą służyły w dalszej kolejności do wykonania dokumentacji projektowej nawierzchni drogi z kostki betonowej. Termin wykonania projektu budowlanego to II półrocze 2023r.

O wynikach wszystkich prowadzonych postępowań, można szczegółowo zapoznać się w BIP na stronie internetowej Urzędu w zakładce przetargi i zamówienia.