W czwartek, 24 listopada, Burmistrz Tadeusz Kłos i Skarbnik Gminy Anna Kałek-Witucka podpisali umowę o dofinansowanie zadania zgłoszonego przez Gminę w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Przedsięwzięcie to polega na udzielaniu przez Gminę mieszkańcom dotacji na wymianę kotłów na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych.

Dofinansowanie otrzymane w ramach umowy to kwota 775 tys. zł. Pozwoli ona na udzielenie dotacji na wymianę około 30 tzw. kopciuchów w naszej gminie.

Po opracowaniu odpowiednich procedur nabór wniosków dla mieszkańców ogłoszony będzie w pierwszym kwartale 2023.