W tym roku Burmistrz Tadeusz Kłos podpisał trzy kolejne umowy z mieszkańcami o dofinansowanie wymiany nieekologicznych pieców. Oznacza to, że z terenu naszej gminy znikną kolejne kopciuchy.

Wartość podpisanych w luty i marcu umów to blisko 70 tys. zł.

Zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem na wymianę źródła ciepła w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych jest coraz większe.

Obecnie prowadzony nabór wniosków będzie trwał do 10 listopada 2024 r. lub do wyczerpania środków.

Jeśli interesuje Cię ten temat to zapraszamy do kontaktu 61 89 25 808.

Więcej znajdziesz też na stronie: https://www.gmina-skoki.pl/komunikat/185711-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-przedsiewziecw-ramach-programu-priorytetowego-cieple-mieszkaniew-gminie-skoki/

W 2023 r., w ramach dofinansowania z programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, skorzystało 9 mieszkańców, którzy otrzymali w sumie 115.019,20 zł, jako zwrot poniesionych wydatków związanych z wymianą źródła ciepła.