Na początku listopada  tego roku Rada Miejska Gminy Skoki  określiła tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Miasta Gminy Skoki na lata 2023-2030.

Zgodnie z założeniami przystąpiliśmy do prac nad Strategią.

We wtorek 22 listopada, zaproszeni przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa członkowie grupy roboczej, pracowali nad wizją, misją oraz założeniami do celów strategicznych.

W prace nad Strategią zaangażowali się radni Rady Miejskiej Gminy Skoki, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Skoki  oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania w ramach grup roboczych, następnie projekt Strategii zostanie poddany procesowi konsultacji i uzgodnień.

Zdjęcia ze spotkania autorstwa Karoliny Stefaniak pokazują biorące w spotkaniu osoby: