Dziś, 7 lipca w gabinecie Burmistrza podpisano kolejną umowę z mieszkańcami naszej gminy w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.

Przypomnijmy, środki w wysokości 775 tys. zł, na wsparcie mieszkańców w wymianie źródła ciepła, gmina pozyskała w ramach naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest wymiana tzw. „kopciuchów” w samodzielnych lokalach mieszkalnych wydzielonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Pierwszy nabór wniosków dla mieszkańców trwał od 17 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023. Jednak ze względu na zakontraktowanie w tym naborze około 10% pozyskanych środków, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zdecydował o wydłużeniu terminu naboru o kolejne trzy miesiące. Mieszkańcy będą mieli więc więcej czasu na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Drugi nabór będzie trwał do 29.09.2023 roku, lub do wyczerpania środków.

Do tej pory, do urzędu gminy wpłynęło sześć wniosków o dofinansowanie. Podpisano pięć umów o udzielenie dotacji na łączną kwotę 85 tys. zł. Jednak ostateczna wysokość przyznanych dotacji będzie znana dopiero po zrealizowaniu przedsięwzięć przez mieszkańców. Dotacja stanowi bowiem określony procent kosztów inwestycji, zależny od poziomu dochodu wnioskodawcy.   

Szczegóły dotyczące  wnioskowania o dotację, wszelkie informacje i wzory dokumentów można znaleźć naszej strony internetowej www.gmina-skoki.pl pod logiem programu „Ciepłe Mieszkanie”.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu, pod numerem telefonu 61 89 25 808.