Od 1 września usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 świadczyć będzie Firma Usługowo – Handlowa Franciszek Bober z siedzibą w Skokach, ul. Okrężna 8.

Gmina Skoki zapewnia bezpłatny dowóz uczniów uczęszczających do szkoły obwodowej, dla których odległość od domu do szkoły jest większa niż 3 km (klasy I – III) lub 4 km (klasy V-VIII). Z bezpłatnego dowozu korzystają również dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w wieku 5 i 6 lat, które realizują zajęcia w tzw. „zerówce”.

Poniżej przedstawiamy granice obwodu danej szkoły (Załącznik do Uchwały Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019r.):

Nazwa szkoły podstawowejOrgan prowadzącyAdres siedziby szkoły, adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęćGranice obwodu szkoły od roku szkolnego
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach /ośmioletnia szkoła podstawowa/  Gmina Skoki62-085 Skoki
ul. Poznańska 2,

ul. Rogozińska 1

oraz ul. Rogozińska 1 A
Antoniewo, Antoniewo Górne, Antoniewo Leśniczówka, Bliżyce, Brzeźno, Budziszewice, Glinno, Gozdowiec, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, Nadmłyn, Niedarzyn, Potrzanowo, Rakojady, Roszkówko, Rościnno, Skoki, Wysoka, Dodatkowo, wyłącznie dla uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia w Lechlinie i Rejowcu, szkoła obejmie obwodem następujące miejscowości: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Chociszewko, Chociszewo, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec ,Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo,
Szkoła Podstawowa w Jabłkowie /ośmioletnia szkoła podstawowa/ z filiami:

– w Lechlinie /struktura organizacyjna klasy I-VI/

– w Rejowcu/struktura organizacyjna klasy I-VI/

– w Pawłowie Skockim
/oddział specjalny/
  Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” w Jabłkowie62-285 Jabłkowo 16

62-085 Lechlin 9

62-093 Rejowiec 12

62-093 Pawłowo Skockie 5
Chociszewko, Chociszewo, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Jabłkowo, Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Pomarzanki, Raczkowo, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo (z wyłączeniem uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia Lechlin i Rejowiec, zamieszkałych w miejscowościach: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Chociszewko, Chociszewo, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo,)

Uczniowie uczęszczający do szkoły znajdującej się poza obwodem obowiązani są do zakupu biletu miesięcznego we własnym zakresie, bezpośrednio u przewoźnika. Koszt biletu miesięcznego wynosi 66,00 zł.

Wszelkich informacji związanych z przebiegiem tras i rozkładem jazdy udziela pan Franciszek Bober pod numerem telefonu: 603 128 614.

Rozkład jazdy dostępny jest również na stronie Urzędu:

Jednocześnie przypominamy, że to nie są autobusy szkolne! Przewóz realizowany jest w transporcie publicznym na określonych liniach komunikacyjnych, z których każdy może skorzystać po zakupie biletu jednorazowego lub miesięcznego.