Halina Przybylska sołtysem, tak zdecydowali mieszkańcy sołectwa Chociszewo na zebraniu wyborczym w dniu 11 lutego 2020 r. W tajnym głosowaniu osiem osób wybrało p. Halinę Przybylską, cztery głosy oddano na drugą kandydatkę p. Martynę Jung. Po przeprowadzonych wyborach skład rady sołeckiej przedstawia się następująco:

  1. Sołtys – Halina Przybylska
  2. Rada Sołecka – Martyna Jung, Marzena Jung, Alojzy Moszyński.

Życzymy, aby krótsza o rok kadencja okazała się udaną dla nowego sołtysa i rady sołeckiej, pełną sukcesów podczas pracy dla miejscowej społeczności.

Na zdjęciu od lewej: Alojzy Moszyński, Halina Przybylska – Sołtys,  Marzena Jung i Martyna Jung