Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w domowych piecach.

A co z drewnem? Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile odpowiada:

Zakaz ten dotyczy również spalania zanieczyszczonego drewna:
–  odpadów drewnianych pokrytych substancjami konserwującymi, lakierami, klejami (np. ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.),
–   płyt wiórowych oraz trocin (wióry, ścinki) pochodzących z ich obróbki.

Wykorzystywać jako paliwo można natomiast:
–  tzw. „czyste” odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami,
–  ścinki, trociny z „czystego” drewna,
– odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień.