11 stycznia (piątek) 2019 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki odbyło się statutowe, sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków skockiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Na prowadzącego obrady wybrano prezesa Krzysztofa Jachnę, który w imieniu Zarządu przygotował sprawozdanie z działalności Koła w kadencji 2015-2019. Odczytała je wiceprezes Anna Kujawa. Zgromadzeni członkowie oraz czterech kandydatów zapoznali się również ze sprawozdaniem z pracy skarbnika Jana Cibaila oraz z rewizji przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną, o czym poinformował jej członek Piotr Babrakowski. Po dyskusji nad sprawozdaniami podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie  przystąpiono do wyboru członków Zarządu na kadencję 2019-2023. Komisja skrutacyjna w składzie: Eugeniusz  Kozłowski i Stanisław Grzegorzewski ogłosili skład nowego Zarządu, który po ukonstytuowaniu się, przedstawia się następująco: Krzysztof Jachna-prezes, Iwona Migasiewicz-wiceprezes, Anna Kujawa-wiceprezes, Stanisław Kinal-sekretarz, Grzegorz Misiak-skarbnik, Dorota Mrozińska i Andrzej Surdyk-koordynatorzy ds. kontaktów ze szkołami, Bożena Kołpowska-członek, Maria Kozłowska-członek, Stanisław Grzegorzewski-członek, Jan Cibail-członek.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wolą głosujących: Piotr Babrakowski, Edmund Lubawy i Adam Mroziński.

Delegatami na VII Krajowy Zjazd Delegatów TPPW 1918/1919 wybrano: Krzysztofa Jachnę, Adama Mrozińskiego, Dorotę Mrozińską,  Stanisława Grzegorzewskiego, Grzegorza Misiaka i Michała Pawlaczyka i Andrzeja Surdyka.

Następnie przystąpiono do wyborów członków pocztu sztandarowego. Są nimi: Bożena Kołpowska, Maria Kozłowska,  Jan Cibail, Wojciech Glinkiewicz. Tadeusz Jacek Jerzak, Stanisław Kinal,  Grzegorz Misiak,

Kolejną część spotkania przeznaczono na rozmowę o zamierzeniach na lata 2019-2023. Oczywiste jest, iż kontynuowane będą  statutowe zadania w swych tradycyjnych formach. Ponadto Andrzej Surdyk zaproponował wzbogacenie dotychczasowych struktur skockiej organizacji o koło młodzieżowe i zadeklarował opiekę nad nim.

Spotkanie było również okazją do wspólnego śpiewania kolęd przy wtórze gitary, na której tradycyjnie grał Piotr Babrakowski. Tym świątecznym akcentem zakończono spotkanie.

Iwona Migasiewicz
Zdjęcia: Stanisław. Grzegorzewski