W piątek 2 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach odbyło kolejne spotkanie Burmistrza z mieszkańcami, którego tym razem było równocześnie pierwszym z czterech spotkań konsultacyjnych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki. 

Spotkanie rozpoczął burmistrz Tadeusz Kłos wprowadzając zebranych w temat związany z rewitalizacją, jak też przedstawiając powody dla których podjął decyzję o opracowywaniu ww. programu. Dalszą część spotkania poprowadził przedstawiciel Grupy BST – wykonawcy programu wyłonionego na postawie przetargu. Zaprezentowana została definicja rewitalizacji oraz jej podstawowe założenia. Najważniejszym punktem spotkania było przedstawienie wyników diagnozy gminy opracowanej na podstawie wskaźników społecznych i gospodarczo-przestrzennych, określenie na podstawie tej analizy obszaru zdegradowanego na którym natężenie niekorzystnych zjawisk przyjmuje wartości znacznie powyżej średniej gminnej oraz wstępnego zakresu obszaru do rewitalizacji.

Do obszarów zdegradowanych zakwalifikowano wstępnie sołectwa Brzeźno, Budziszewice, Chociszewo, Glinno, Raczkowo, Rakojady, Roszkowo, Roszkówko, Sława Wielkopolska, Stawiany, Szczodrochowo oraz część miasta obejmującą centrum i okolice ulic Polnej i Topolowej.

W toku dyskusji mieszkańcy mówili o problemach życia w Skokach i o tym czego im brakuje. Podkreślono wielokrotnie problem zanieczyszczonych jezior, brak parków i skwerów zieleni oraz problem z miejscami parkingowymi w centrum miasta. W dalszej części spotkania zastanawiano się, co można zrobić, aby jeszcze bardziej poprawić jakość życia mieszkańców. Wszyscy byli zgodni co do tego, że nasze miasto powinno stawiać na turystykę, rekreację i aktywny wypoczynek. W programach rewitalizacji powinny znaleźć się przedsięwzięcia zmierzające w kierunku zadbania o naturalne środowisko, budowy plaży miejskiej, rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej, rozwoju bazy gastronomicznej, hotelowej, agroturystyki i ścieżek edukacyjnych. Nie zabrakło też dyskusji na temat konieczności wyremontowania budynków przy dworcach kolejowych, które stanowią jakoby wizytówkę naszego miasta.

Chcąc, aby Lokalny Program Rewitalizacji był oparty o rzeczywiste potrzeby mieszkańców prosimy o aktywne włączenie się w dyskusje oraz wypełnianie ankiety która będzie dostępna na stronie internetowej urzędu.

Na spotkanie przybyła też spora grupa mieszkańców zainteresowanych kwestią budowy chlewni kurtynowej w Potrzanowie. Burmistrz zapewniał wszystkich, że na tym etapie postępowania niewiele może jeszcze powiedzieć. Zaproponował zebranym, aby temu tematowi poświęcić osobne spotkanie.

Przybyłym osobom bardzo dziękujemy za obecność.

Osobą do kontaktu w sprawie rewitalizacji jest pracownik tut. urzędu Adrianna Urbaniak, tel. 61 8925 814; rewitalizacja@gmina-skoki.pl