Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach przygotowywanego   Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023.

Wypełnij ankietę >>>