O zrealizowanych i planowanych inwestycjach w Gminie Skoki rozmawiano na minionym spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się 7 września w sali konferencyjnej urzędu.

Była mowa o pracach prowadzonych w celu realizacji przedsięwzięć takich jak: budowa ścieżek rowerowych, rozbudowa plaży nad jeziorem Włókna, rewitalizacji budynków przy dworcach kolejowych oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy. Burmistrz przedstawił mieszkańcom cały proces inwestycji od zaplanowania, poprzez starania o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych po realizację.

Burmistrz zaznaczył, że potrzeb inwestycyjnych jest wiele a środki budżetowe są ograniczone. Dlatego też, jeśli jest to tylko możliwe, urząd stara się o pozyskanie dofinansowania.

Tak prowadzona polityka budżetowa pozwala Gminie Skoki zaoszczędzić własne środki, a tym samym zrealizować więcej przedsięwzięć.