Pewnie upalna pogoda sprawiła, że tym razem mało osób przyszło w piątkowe popołudnie 25 maja na comiesięczne spotkanie Burmistrza z mieszkańcami. Tematem podobnie jak w ostatnio była gospodarka odpadami w gminie Skoki. Pomimo niedużej frekwencji dyskusja na temat odpadów była rzeczowa i owocna. Skupiono się przede wszystkim na problemie segregacji odpadów, problemach i nieprawidłowościach z tym wynikających. Merytorycznie w spotkaniu Burmistrza wsparł Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Krzysztof Mańka.