W paru poprzednich spotkaniach Burmistrza Tadeusza Kłosa z mieszkańcami dało się słyszeć uwagi i spostrzeżenia na temat bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Burmistrz na ostatnie spotkanie które miało miejsce 27 kwietnia zaprosił przedstawicieli Policji, którzy zaproszenie przyjęli i stawili się licznie na spotkaniu.

Spotkanie poprowadził st. sierż. Dominik Zieliński Oficer Prasowy KPP Wągrowiec. A przy stole prezydialnym siedzieli kolejno od lewej: Komendant Komisariatu Policji w Skokach aspirant Kamila Kamińska, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu nadkomisarz Mikołaj Szydzik, Kierownik Rewiru dzielnicowych w Skokach aspirant Hubert Majewski oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wągrowcu starszy aspirant Mariusz Krawczak.

Spotkanie z Policją odbyło się w formie debaty społecznej, która była próbą zdefiniowania i wskazania z perspektywy mieszkańców czynników powodujących podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, oraz tych, które je obniżają.

Dyskusja była burzliwa, głownie rozmawiano o bezpieczeństwie na drogach, placach zabaw, nad jeziorami itp. Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i ich zadaniem niebezpieczne aspekty w naszej gminie. Wskazali miejsca zagrożone. Wszystkie uwagi zostały zanotowane, a przedstawiciele władz obiecali ustosunkować się do nich w swoje pracy, także w współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Skoki.

Piątkowe spotkanie z Policją nie było jedynym, dwa dni wcześniej w środę 25 kwietnia przedstawiciele Policji oraz Burmistrz Tadeusz Klos spotkali się na debacie w Jabłkowie.

Zdjęcia ze spotkania w Skokach: