Uprzejmie informujemy o przystąpieniu Gminy Skoki do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktyczej „W ciąży bez alkoholu”. Jej inicjatorem jest Studio Profilaktyki Społecznej  w Krakowie, a głównym celem zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży, promocja całkowitej abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko.

Zgodnie z ideą projektu Gmina Skoki planuje działania mające skoncentrować uwagę opinii publicznej oraz środowisk medycznych i socjalnych na problemie picia alkoholu przez kobiety w ciąży.

Do poradni FALCO, poradni  HIPOKRATES oraz poradni ginekologicznej trafiły plakaty i ulotki dotyczące problematyki picia alkoholu przez kobiety w ciąży, do zapoznania się z którymi serdecznie zachęcamy.

W miesiącu marcu gmina planuje przeprowadzenie szeregu przedsięwzięć dla kobiet w ciąży oraz  planujących dziecko, a także dla osób pracujących z dziećmi m.in. nauczycieli, o których będziemy Państwa na bieżąco informować.

Więcej o kampanii można przeczytać na stronie internetowej wpisując: https://www.sps.org.pl/kampania-w-ciazy-bez-alkoholu