Z PSZOK-U w SIERPNIU skorzystało 248 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia poniższy wykres i tabela:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo Górne1
Budziszewice1
Chociszewo3
Grzybowo12
Jagniewice1
Lechlin6
Łosiniec2
Niedźwiedziny2
Potrzanowo48
Raczkowo1
Rejowiec3
Rościnno4
Roszkowo1
Skoki125
Stawiany1
Szczodrochowo3
Sława Wielkopolska5
Sławica29

Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 13 do 33,  natomiast w soboty od 17 do 19.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
03.08.202229środa
05.08.202219piątek
06.08.202219sobota
10.08.202233środa
12.08.202214piątek
13.08.202219sobota
17.08.202220środa
19.08.202213piątek
20.08.202217sobota
24.08.202216środa
26.08.202215piątek
27.08.202219sobota
31.08.202215środa

Poniższy wykres i tabelka przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe213
rekreacyjne35

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz zużyte opony.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania zwiera poniższa tabela:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)Nazwa i  adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 079,8400Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 0617 01 073,2200Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Odzież20 01 101,2700Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Zużyte opony16 01 031,6000Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*0,5100Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Urządzenia zawierające freony20 01 23*1,3900Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,5750Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 362,9000Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3320 01 340,0500Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 21*0,0250Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu sierpniu wynosił 34 379,10 zł


Z PSZOK-U w LIPCU skorzystało 244 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia poniższy wykres i tabela:

MiejscowośćIlość osób
Bliżyce2
Budziszewice4
Chociszewo1
Glinno3
Grzybowice1
Grzybowo11
Lechlin2
Łosiniec8
Miączynek2
Niedźwiedziny3
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo33
Rakojady1
Rejowiec2
Rościnno7
Roszkowo2
Skoki126
Szczodrochowo2
Sława Wielkopolska6
Sławica26
Wysoka1

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 8 do 21, natomiast w soboty od 18 do 22.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

DataLiczba
nieruchomości
Dzień tygodnia
01.07.20229piątek
02.07.202219sobota
06.07.202216środa
08.07.202214piątek
09.07.202221sobota
13.07.202218środa
15.07.202220piątek
16.07.202222sobota
20.07.202218środa
22.07.20228piątek
23.07.202218sobota
27.07.202221środa
29.07.202219piątek
30.07.202221sobota

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe206
rekreacyjne38

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, gruz oraz  zużyte opony.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
Kod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 078,3200Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o.
Toniszewo 31,
62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 0617 01 072,7400Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o.
Toniszewo 31,
62-104 Pawłowo Żońskie
Odzież20 01 100,4600Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS Sp. z o. o
ul. Przemysłowa 1,
64-330 Opalenica
Zużyte opony16 01 031,1100Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS Sp. z o. o
ul. Przemysłowa 1,
64-330 Opalenica
Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 320,0620Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS Sp. z o. o
ul. Przemysłowa 1,
64-330 Opalenica

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu lipcu wynosił 22  137,58 zł


Z PSZOK-U w CZERWCU skorzystało 244 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia poniższy wykres i tabela:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo2
Bliżyce1
Brzeźno1
Budziszewice1
Chociszewo1
Glinno1
Grzybowo15
Lechlin6
Lechlińskie Huby1
Łosiniec1
Niedźwiedziny3
Pawłowo Skockie5
Potrzanowo29
Rakojady1
Rejowiec3
Rościnno3
Roszkówko1
Skoki140
Szczodrochowo8
Sława Wielkopolska7
Sławica13
Wysoka1

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 11 do 26, natomiast w soboty od 14 do 24.
Obrazuje to poniższy wykres i tabela, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

DataLiczba
nieruchomości
Dzień
tygodnia
01.06.202216środa
03.06.202211piątek
04.06.202217sobota
08.06.202220środa
10.06.202218piątek
11.06.202224sobota
15.06.202222środa
17.06.202225piątek
18.06.202214sobota
22.06.202226środa
24.06.202215piątek
25.06.202221sobota
29.06.202215środa

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe214
rekreacyjne30

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz zużyte opony.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
Kod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (ton)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 079,4200Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
Toniszewo 31,
62-104 Pawłowo Żońskie
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*0,4300Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 1,
64-330 Opalenica
Zużyte opony16 01 031,0300Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 1,
64-330 Opalenica
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,6240Elektrorecykling Sp. z o.o.
Sękowo 59,
64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,5260Elektrorecykling Sp. z o.o.
Sękowo 59,
64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 361,0100Elektrorecykling Sp. z o.o.
Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu czerwcu wynosił 24.629,24 zł


Z PSZOK-U w MAJU skorzystało 224 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia tabela poniżej:

MiejscowośćIlość osób
Brzeźno2
Budziszewice1
Chociszewo1
Dzwonowo Leśne1
Glinno1
Grzybowo6
Jagniewice1
Kakulin4
Lechlin4
Łosiniec1
Miączynek1
Niedźwiedziny3
Pawłowo Skockie2
Potrzanowo31
Raczkowo1
Rejowiec1
Rościnno6
Roszkówko4
Roszkowo1
Skoki121
Stawiany4
Szczodrochowo5
Sława Wielkopolska5
Sławica16
Wysoka1

Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 10 do 24, natomiast w soboty od 13 do 27:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
04.05.202210środa
06.05.202217piątek
07.05.202227sobota
11.05.202219środa
13.05.202218piątek
14.05.202213sobota
18.05.202220środa
20.05.202224piątek
21.05.202225sobota
25.05.202216środa
27.05.202212piątek
28.05.202223sobota

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe211
rekreacyjne13

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz  gruz.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
Kod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 077,8400Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 078,6000Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zużyte opony16 01 031,6200Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,2900Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,3000Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 362,0750Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 21*0,180Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu maju wynosił 27.550,02 zł


Z PSZOK-U w kwietniu skorzystało 227 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości korzystających z PSZOK przedstawiają tabela i wykres:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo2
Budziszewice1
Chociszewo3
Glinno1
Grzybowo5
Kakulin1
Lechlin6
Łosiniec3
Niedźwiedziny6
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo29
Rakojady3
Rejowiec2
Rościnno9
Roszkówko3
Roszkowo1
Skoki124
Stawiany1
Szczodrochowo4
Sława Wielkopolska6
Sławica16

Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne.
Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 11 do 20,  natomiast w soboty od 3 do 30:

DataLiczba
nieruchomości
Dzień
tygodnia
01.04.202211piątek
02.04.202217sobota
08.04.202220piątek
09.04.202221sobota
13.04.202218środa
15.04.202216piątek
16.04.20223sobota
20.04.202216środa
22.04.202215piątek
23.04.202230sobota
27.04.202214środa
29.04.202218piątek
30.04.202228sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe216
rekreacyjne11

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odzież.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe20 03 079,92Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Odzież20 01 100,16Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 100,16Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*0,44Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Urządzenia zawierające freony20 01 23*1,7250Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,9170Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 362,3600Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 21*0,0130Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki w miesiącu kwietniu wynosił 26.079,98 zł


Z PSZOK-U w MARCU skorzystało 209 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości korzystających z PSZOK przedstawiają tabela i wykres:

MiejscowośćIlość osób
Bliżyce1
Brzeźno1
Budziszewice3
Grzybowo3
Kakulin1
Lechlin1
Łosiniec10
Niedźwiedziny1
Potrzanowo21
Rejowiec1
Rościnno4
Roszkówko1
Roszkowo1
Skoki130
Szczodrochowo5
Sława Wielkopolska14
Sławica10
Wysoka1

Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne.
Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 6 do 26, natomiast w soboty od 9 do 29:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
02.03.202211środa
04.03.20226piątek
05.03.20229sobota
09.03.20227środa
11.03.202212piątek
12.03.202219sobota
16.03.202215środa
18.03.202226piątek
19.03.202221sobota
23.03.202210środa
25.03.202225piątek
26.03.202229sobota
30.03.202219środa

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe203
rekreacyjne6

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, gruz oraz  zużyte opony.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych
odpadów
Kod odebranych odpadówMasa odebranych odpadów (tona)Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady
Odpady wielkogabarytowe20 03 077,22Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 073,26Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zużyte opony16 01 030,98Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u w marcu to: 18.888,29 zł


Z PSZOK-U w LUTYM skorzystało 118 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości korzystających z PSZOK przedstawiają tabela i wykres:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo1
Grzybowo3
Jabłkowo1
Lechlin1
Łosiniec6
Niedźwiedziny1
Pawłowo Skockie5
Potrzanowo10
Rejowiec2
Roszkowo2
Rościnno4
Skoki73
Sława Wielkopolska1
Sławica6
Szczodrochowo2

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 4 do 13,  natomiast w soboty od 13 do 20:
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
02.02.20226środa
04.02.202213piątek
05.02.202220sobota
09.02.20226środa
11.02.20224piątek
12.02.202213sobota
16.02.20229środa
18.02.202211piątek
23.02.202210sobota
25.02.20226środa
26.02.202220piątek

liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe113
rekreacyjne5

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, gruz oraz  zużyte opony.

W tabeli poniżej informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj
odebranych odpadów
Kod odebranych odpadówMasa odebranych odpadów (tona)Nazwa i  adres instalacji, do której zostały przekazane odpady
Odpady wielkogabarytowe20 03 077,16Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 073,36Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
Odzież20 01 100,91Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
Zużyte opony16 01 031,18Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów z pszok-u w lutym to: 21.160,73 zł


Z PSZOK-U w STYCZNIU skorzystało 101 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości korzystających z PSZOK przedstawiają tabela i wykres:

MiejscowośćIlość osób
Bliżyce1
Brzeźno1
Chociszewo1
Jagniewice1
Lechlin1
Lechlinek1
Łosiniec1
Miączynek1
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo4
Rejowiec2
Roszkowo1
Skoki74
Sława Wielkopolska3
Sławica6
Stawiany1
Szczodrochowo1

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 3 do 15, natomiast w soboty od 4 do 13:
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
05.01.202213środa
07.01.202212piątek
08.01.20227sobota
12.01.20224środa
14.01.20223piątek
15.01.202213sobota
19.01.20226środa
21.01.20227piątek
22.01.20224sobota
26.01.20229środa
28.01.202215piątek
29.01.20228sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe99
rekreacyjne2

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, odzież oraz  zużyte opony.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy skoki w miesiącu styczniu wynosił 0 zł (nie wywieziono odpadów w tym miesiącu)