Z PSZOK-U w 2023 roku skorzystało 2275 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco, wykres i tabela:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo9
Antoniewo Górne2
Bliżyce6
Brzeźno9
Budziszewice14
Chociszewo17
Dzwonowo Leśne1
Glinno8
Grzybowice1
Grzybowo74
Ignacewo1
Jabłkowo3
Jagniewice6
Kakulin8
Kuszewo3
Lechlin39
Lechlinek4
Lechlińskie Huby1
Łosiniec34
Miączynek5
Nadmłyn2
Niedźwiedziny26
Potrzanowo291
Pawłowo Skockie19
Raczkowo3
Rakojady4
Rejowiec26
Roszkowo16
Roszkówko11
Rościnno59
Skoki1307
Sława Wielkopolska59
Sławica150
Stawiany11
Szczodrochowo41
Wysoka5

Poniżej wykresy i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne (rok 2022):

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe2103
rekreacyjne172
Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 0781,26
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 0732,18
Opakowania z papieru i tektury15 01 010,38
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 020,58
Opakowania ze szkła15 01 071,18
Urządzenia zawierające freony20 01 23*5,857
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 3611,116
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*3,08
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3320 01 340,11
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 21*0,2570
Odzież20 01 105,9900
Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 320,4560
Zużyte opony16 01 0310,71
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*2,26
Żelazo i stal17 04 050,48

Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w 2022 wynosił 249.766,98 zł

Miesięczne zestawienia PSZOK:

Z PSZOK-U w grudniu skorzystało 150 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości  przedstawia się następująco w wykresie i tabeli poniżej:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo2
Budziszewo1
Chociszewo1
Jabłkowo1
Jagniewice2
Kuszewo1
Lechlin3
Lechlinek1
Niedźwiedziny2
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo23
Rejowiec3
Rościnno7
Roszkowo2
Skoki85
Stawiany1
Sława Wielkopolska6
Szczodrochowo2
Sławica6

Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 4 do 19, natomiast w soboty od 10 do 22.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

DataLiczba
nieruchomości
Dzień
tygodnia
02.12.202210środa
03.12.202213piątek
07.12.20228sobota
09.12.202213środa
10.12.202219sobota
14.12.202211środa
16.12.20224piątek
17.12.202222sobota
21.12.20228środa
23.12.202213piątek
24.12.202210sobota
28.12.202219środa

Poniżej wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe145
rekreacyjne5

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz gruz.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania przedstawia tabela:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 074,64
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 020,5800
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 0617 01 075,0400
Odzież20 01 102,2400
Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 320,1500
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*0,3900
Zużyte opony16 01 031,2300
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,3600
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,2000
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 360,9150
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 21*0,0050
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3320 01 340,0600

Z PSZOK-U w listopadzie skorzystało 149 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki

Rejestr właścicieli nieruchomości  przedstawia się następująco w wykresie i tabeli poniżej:

MiejscowośćIlość osób
Budziszewice1
Chociszewo4
Glinno1
Grzybowo4
Ignacewo1
Lechlin2
Lechlinek1
Niedźwiedziny3
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo19
Rejowiec4
Rościnno4
Roszkowo2
Skoki94
Stawiany2
Szczodrochowo1
Sławica5

Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 8 do 23, natomiast w soboty od 5 do 17.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
02.11.20229środa
04.11.20225piątek
05.11.202223sobota
09.11.202216środa
12.11.202216sobota
16.11.20228środa
18.11.202213piątek
19.11.202217sobota
23.11.202211środa
25.11.20228piątek
26.11.202213sobota
30.11.202210środa

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe143
rekreacyjne6

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz zużyte opony.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 074,88
Opakowania ze szkła15 01 071,1800
Opakowania z papieru i tektury15 01 010,3800
Zużyte opony16 01 030,9000
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,8450
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,1700
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 361,0650

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości w listopadzie wynosił 14 833,12 zł


Z PSZOK-U w październiku skorzystało 186 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco na wykresie i w tabeli:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo2
Brzeźno4
Budziszewice1
Chociszewo1
Grzybowo9
Jagniewice1
Kakulin2
Kuszewo1
Lechlin5
Łosiniec2
Niedźwiedziny2
Potrzanowo24
Rejowiec1
Rościnno8
Roszkówko1
Roszkowo2
Skoki102
Stawiany1
Szczodrochowo4
Sława Wielkopolska3
Sławica10

Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 8 do 18, natomiast w soboty od 12 do 17.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
01.10.202216sobota
05.10.202214środa
07.10.202211piątek
08.10.202215sobota
12.10.202212środa
14.10.202216piątek
15.10.202216sobota
19.10.202214środa
21.10.20228piątek
22.10.202215sobota
26.10.202217środa
28.10.202214piątek
29.10.202218sobota

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe175
rekreacyjne11

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz gruz.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania umieszczono w tabeli poniżej:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tony)
Odpady wielkogabarytowe20 03 075,8800
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 0617 01 073,2000
Zużyte opony16 01 031,0600
Odzież20 01 100,9500
Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 320,1340
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*0,4900

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości w październiku wynosił 20 521,62 zł


Z PSZOK-U w wrześniu skorzystało 175 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco (wykres i tabela):

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo Górne1
Bliżyce1
Chociszewo1
Glinno1
Grzybowo6
Jabłkowo1
Kuszewo1
Lechlin2
Lechlinek1
Miączynek1
Nadmłyn2
Pawłowo Skockie2
Potrzanowo20
Rejowiec2
Rościnno3
Roszkówko1
Roszkowo1
Skoki113
Szczodrochowo4
Sława Wielkopolska3
Sławica7
Wysoka1

Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 4 do 21, natomiast w soboty od 8 do 18.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
02.09.202213piątek
03.09.202218sobota
07.09.202221środa
09.09.202216piątek
10.09.202215sobota
14.09.202213środa
16.09.202213piątek
17.09.202215sobota
21.09.202210środa
23.09.20224piątek
24.09.20228sobota
28.09.202217środa
30.09.202212piątek

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe165
rekreacyjne10

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz gruz.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania obrazuje tabela poniżej:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)
Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 076,1400
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 0617 01 072,7600
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,6230
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,3920
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 360,7910
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 21*0,0340

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu wrześniu wynosił 15 549,97 zł

Z PSZOK-U w SIERPNIU skorzystało 248 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia poniższy wykres i tabela:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo Górne1
Budziszewice1
Chociszewo3
Grzybowo12
Jagniewice1
Lechlin6
Łosiniec2
Niedźwiedziny2
Potrzanowo48
Raczkowo1
Rejowiec3
Rościnno4
Roszkowo1
Skoki125
Stawiany1
Szczodrochowo3
Sława Wielkopolska5
Sławica29

Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 13 do 33,  natomiast w soboty od 17 do 19.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
03.08.202229środa
05.08.202219piątek
06.08.202219sobota
10.08.202233środa
12.08.202214piątek
13.08.202219sobota
17.08.202220środa
19.08.202213piątek
20.08.202217sobota
24.08.202216środa
26.08.202215piątek
27.08.202219sobota
31.08.202215środa

Poniższy wykres i tabelka przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe213
rekreacyjne35

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz zużyte opony.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania zwiera poniższa tabela:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 079,8400
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 0617 01 073,2200
Odzież20 01 101,2700
Zużyte opony16 01 031,6000
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*0,5100
Urządzenia zawierające freony20 01 23*1,3900
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,5750
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 362,9000
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3320 01 340,0500
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 21*0,0250

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu sierpniu wynosił 34 379,10 zł


Z PSZOK-U w LIPCU skorzystało 244 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia poniższy wykres i tabela:

MiejscowośćIlość osób
Bliżyce2
Budziszewice4
Chociszewo1
Glinno3
Grzybowice1
Grzybowo11
Lechlin2
Łosiniec8
Miączynek2
Niedźwiedziny3
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo33
Rakojady1
Rejowiec2
Rościnno7
Roszkowo2
Skoki126
Szczodrochowo2
Sława Wielkopolska6
Sławica26
Wysoka1

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 8 do 21, natomiast w soboty od 18 do 22.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

DataLiczba
nieruchomości
Dzień tygodnia
01.07.20229piątek
02.07.202219sobota
06.07.202216środa
08.07.202214piątek
09.07.202221sobota
13.07.202218środa
15.07.202220piątek
16.07.202222sobota
20.07.202218środa
22.07.20228piątek
23.07.202218sobota
27.07.202221środa
29.07.202219piątek
30.07.202221sobota

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe206
rekreacyjne38

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, gruz oraz  zużyte opony.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
Kod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 078,3200
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 0617 01 072,7400
Odzież20 01 100,4600
Zużyte opony16 01 031,1100
Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 320,0620

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu lipcu wynosił 22  137,58 zł


Z PSZOK-U w CZERWCU skorzystało 244 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia poniższy wykres i tabela:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo2
Bliżyce1
Brzeźno1
Budziszewice1
Chociszewo1
Glinno1
Grzybowo15
Lechlin6
Lechlińskie Huby1
Łosiniec1
Niedźwiedziny3
Pawłowo Skockie5
Potrzanowo29
Rakojady1
Rejowiec3
Rościnno3
Roszkówko1
Skoki140
Szczodrochowo8
Sława Wielkopolska7
Sławica13
Wysoka1

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 11 do 26, natomiast w soboty od 14 do 24.
Obrazuje to poniższy wykres i tabela, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

DataLiczba
nieruchomości
Dzień
tygodnia
01.06.202216środa
03.06.202211piątek
04.06.202217sobota
08.06.202220środa
10.06.202218piątek
11.06.202224sobota
15.06.202222środa
17.06.202225piątek
18.06.202214sobota
22.06.202226środa
24.06.202215piątek
25.06.202221sobota
29.06.202215środa

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe214
rekreacyjne30

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz zużyte opony.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
Kod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (ton)
Odpady wielkogabarytowe20 03 079,4200
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*0,4300
Zużyte opony16 01 031,0300
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,6240
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,5260
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 361,0100

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu czerwcu wynosił 24.629,24 zł


Z PSZOK-U w MAJU skorzystało 224 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia tabela poniżej:

MiejscowośćIlość osób
Brzeźno2
Budziszewice1
Chociszewo1
Dzwonowo Leśne1
Glinno1
Grzybowo6
Jagniewice1
Kakulin4
Lechlin4
Łosiniec1
Miączynek1
Niedźwiedziny3
Pawłowo Skockie2
Potrzanowo31
Raczkowo1
Rejowiec1
Rościnno6
Roszkówko4
Roszkowo1
Skoki121
Stawiany4
Szczodrochowo5
Sława Wielkopolska5
Sławica16
Wysoka1

Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 10 do 24, natomiast w soboty od 13 do 27:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
04.05.202210środa
06.05.202217piątek
07.05.202227sobota
11.05.202219środa
13.05.202218piątek
14.05.202213sobota
18.05.202220środa
20.05.202224piątek
21.05.202225sobota
25.05.202216środa
27.05.202212piątek
28.05.202223sobota

Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe211
rekreacyjne13

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz  gruz.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
Kod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 077,8400
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 078,6000
Zużyte opony16 01 031,6200
Urządzenia zawierające freony20 01 23*0,2900
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,3000
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 362,0750
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 21*0,180

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu maju wynosił 27.550,02 zł


Z PSZOK-U w kwietniu skorzystało 227 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości korzystających z PSZOK przedstawiają tabela i wykres:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo2
Budziszewice1
Chociszewo3
Glinno1
Grzybowo5
Kakulin1
Lechlin6
Łosiniec3
Niedźwiedziny6
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo29
Rakojady3
Rejowiec2
Rościnno9
Roszkówko3
Roszkowo1
Skoki124
Stawiany1
Szczodrochowo4
Sława Wielkopolska6
Sławica16

Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne.
Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 11 do 20,  natomiast w soboty od 3 do 30:

DataLiczba
nieruchomości
Dzień
tygodnia
01.04.202211piątek
02.04.202217sobota
08.04.202220piątek
09.04.202221sobota
13.04.202218środa
15.04.202216piątek
16.04.20223sobota
20.04.202216środa
22.04.202215piątek
23.04.202230sobota
27.04.202214środa
29.04.202218piątek
30.04.202228sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe216
rekreacyjne11

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odzież.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 079,92
Odzież20 01 100,16
Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 100,16
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*0,44
Urządzenia zawierające freony20 01 23*1,7250
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 35*0,9170
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 362,3600
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 21*0,0130

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki w miesiącu kwietniu wynosił 26.079,98 zł


Z PSZOK-U w MARCU skorzystało 209 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości korzystających z PSZOK przedstawiają tabela i wykres:

MiejscowośćIlość osób
Bliżyce1
Brzeźno1
Budziszewice3
Grzybowo3
Kakulin1
Lechlin1
Łosiniec10
Niedźwiedziny1
Potrzanowo21
Rejowiec1
Rościnno4
Roszkówko1
Roszkowo1
Skoki130
Szczodrochowo5
Sława Wielkopolska14
Sławica10
Wysoka1

Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne.
Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 6 do 26, natomiast w soboty od 9 do 29:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
02.03.202211środa
04.03.20226piątek
05.03.20229sobota
09.03.20227środa
11.03.202212piątek
12.03.202219sobota
16.03.202215środa
18.03.202226piątek
19.03.202221sobota
23.03.202210środa
25.03.202225piątek
26.03.202229sobota
30.03.202219środa

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe203
rekreacyjne6

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, gruz oraz  zużyte opony.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj odebranych
odpadów
Kod odebranych odpadówMasa odebranych odpadów (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 077,22
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 073,26
Zużyte opony16 01 030,98

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u w marcu to: 18.888,29 zł


Z PSZOK-U w LUTYM skorzystało 118 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości korzystających z PSZOK przedstawiają tabela i wykres:

MiejscowośćIlość osób
Antoniewo1
Grzybowo3
Jabłkowo1
Lechlin1
Łosiniec6
Niedźwiedziny1
Pawłowo Skockie5
Potrzanowo10
Rejowiec2
Roszkowo2
Rościnno4
Skoki73
Sława Wielkopolska1
Sławica6
Szczodrochowo2

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 4 do 13,  natomiast w soboty od 13 do 20:
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
02.02.20226środa
04.02.202213piątek
05.02.202220sobota
09.02.20226środa
11.02.20224piątek
12.02.202213sobota
16.02.20229środa
18.02.202211piątek
23.02.202210sobota
25.02.20226środa
26.02.202220piątek

liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe113
rekreacyjne5

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, gruz oraz  zużyte opony.

W tabeli poniżej informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:

Rodzaj
odebranych odpadów
Kod odebranych odpadówMasa odebranych odpadów (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 077,16
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 073,36
Odzież20 01 100,91
Zużyte opony16 01 031,18

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów z pszok-u w lutym to: 21.160,73 zł


Z PSZOK-U w STYCZNIU skorzystało 101 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości korzystających z PSZOK przedstawiają tabela i wykres:

MiejscowośćIlość osób
Bliżyce1
Brzeźno1
Chociszewo1
Jagniewice1
Lechlin1
Lechlinek1
Łosiniec1
Miączynek1
Pawłowo Skockie1
Potrzanowo4
Rejowiec2
Roszkowo1
Skoki74
Sława Wielkopolska3
Sławica6
Stawiany1
Szczodrochowo1

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 3 do 15, natomiast w soboty od 4 do 13:
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne:

Data
DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
05.01.202213środa
07.01.202212piątek
08.01.20227sobota
12.01.20224środa
14.01.20223piątek
15.01.202213sobota
19.01.20226środa
21.01.20227piątek
22.01.20224sobota
26.01.20229środa
28.01.202215piątek
29.01.20228sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe99
rekreacyjne2

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, odzież oraz  zużyte opony.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy skoki w miesiącu styczniu wynosił 0 zł

Liczba nieruchomościDzień tygodnia

(nie wywieziono odpadów w tym miesiącu)