Pokazy, eksperymenty, doświadczenia i gry dydaktyczne królowały w naszej szkole 30 maja podczas VIII Pikniku Naukowego realizowanego w ramach projektu edukacyjnego pod hasłem „Jestem – niepodległa 1918 – 2018”. Celem pikniku była popularyzacja wiedzy z różnych dyscyplin naukowych. Tego dnia część nauczycieli i uczniów naszej szkoły  wystąpiła w roli animatorów. Uczestnicy pikniku mogli samodzielnie wykonać wiele ciekawych doświadczeń, obejrzeć kilka ciekawych prezentacji, sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w grach edukacyjnych, łamigłówkach i zadaniach praktycznych nie tylko z dziedziny fizyki, chemii, geografii, czy matematyki, ale również z astronomii, historii, biologii, języków obcych itd. Mieli okazję poznać modę dwudziestolecia międzywojennego, wysłuchać piosenek patriotycznych, obejrzeć przedmioty codziennego użytku z początku XXw., obejrzeć wystawę  poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu, uczestniczyć w pokazach przygotowanych przez Nadleśnictwo Łopuchówko, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Wągrowca i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Antoniewa. Każdy uczestnik pikniku odwiedzając wybrane sale i stanowiska naukowe zdobywał punkty na karcie zadań projektowych, która upoważniała go do wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. To zachęcało i inspirowało zwiedzających do podjęcia samodzielnej aktywności naukowej.

VIII Piknik Naukowy odbył się dzięki pomocy i wsparciu finansowemu: Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, pana Krzysztofa Migasiewicza – właściciela Piekarni-Cukierni „Emka” oraz Rady Rodziców, za co składamy serdeczne podziękowania. Pomysłodawczynią i koordynatorem pikniku była pani Małgorzata Dudek.

W tygodniu poprzedzającym piknik odbył się także „Bieg ku wolności”, konkurs przyrodniczy, historyczny i plastyczny.

Oto wyniki konkursów:
VI KOKURS PRZYRODNICZY
I m. Paulina Kawczyńska
II m. Anita Sydow
III m. Aleksandra Szymańska
KONKURS O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
 klasy IV-VI
I m. Rafał Jarzębowski
II m. Michał Szklennik
III m.Mikołaj Kubicki
Klasy VII , II i III gimnazjum
I m. Małgorzata Surdyk, Patryk Talar
III Mateusz Kulus
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
I m. Anita Brzezińska
II m. Anita Sydow
III m. Julia Stożek

KONKURS PLASTYCZNY  NA KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ Z  OKAZJI 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
I m. Dagmara Futro
II m. Dawid Sznajder
III m. Jakub Kujawa
Wyróżnienie: Mikołaj Wojtaś, Julia Stożek

Renata Stróżewska