Spotkanie odbyło się dziś, w 16 marca.

Tematów do przedstawienia zebrało się sporo. Pierwszym omówionym był zasiłek-500 złotych na dziecko. Pracownicy skockiego ośrodka pomocy społecznej przedstawili zasady wypłaty świadczeń. W wielkim skrócie można powiedzieć, że zasiłek będzie wypłacany rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. W przypadku pierwszego dziecka warunkiem wypłaty pieniędzy będą jednak niskie dochody rodziny. Na drugie i każde kolejne dziecko 500 złotych co miesiąc będzie wypłacane każdej rodzinie.

Poinformowano sołtysów o przetargu na równanie i wałowanie dróg gruntowych. Wykonawca prac został już wybrany i w najbliższym czasie ruszy w teren. Ponieważ roboty wykonywane będą przez dwie równiarki skróci się znacznie czas realizacji zlecenia. Trzecim omówionym tematem była sprawa nowych wzorów deklaracji „śmieciowych”. Nowe druki rozprowadzone zostaną przez sołtysów, będą również dostępne na stronie internetowej Gminy Skoki oraz w biurze referatu ochrony środowiska. Stawka opłat dla właścicieli nieruchomości segregujących odpady nie zmieni się, ale uwaga-dla osób nie segregujących, wzrośnie dwukrotnie.

Poinformowano również sołtysów, że tegoroczne „Dni Ziemi” odbędą się w dniach 18-25 kwietnia. Wielkanoc już blisko, dlatego finałem spotkania były życzenia świąteczne złożone przez prowadzącego zebranie Burmistrza Tadeusza Kłosa.