Otwarta Strefa Aktywności w Skokach

Otwarta Strefa Aktywności w Skokach

Przy ul. Polnej w Skokach powstała Otwarta Strefa Aktywności (OSA), dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej...
To jeszcze nie koniec budowy nawierzchni drogowych

To jeszcze nie koniec budowy nawierzchni drogowych

Zgodnie z wyznaczonym terminem została zakończona kompleksową przebudowa ul. Przylesie w Skokach. Wykonana w poprzednich latach w pasie drogowym pełna infrastruktura (sieć wodno -...
Co nad Włóknami ?

Co nad Włóknami ?

Na początku września nad brzegiem jeziora Włókna w Potrzanowie powstała ścieżka edukacyjna o temacie „Woda i ryby”.W skład ścieżki wchodzi 18 elementów są...
Przybywa nawierzchni utwardzonych na drogach gminnych

Przybywa nawierzchni utwardzonych na drogach gminnych

Wykonana w ubiegłym roku na ulicy Włókna w Potrzanowie podbudowa drogi z kruszywa kamiennego została przykryta masą asfaltową. Zadanie to wykonuje Zakład Wielobranżowy TRANS...
Pierwsze zadania inwestycyjne zakończone, pozostałe w trakcie realizacji

Pierwsze zadania inwestycyjne zakończone, pozostałe w trakcie realizacji

Na ulicy Polnej w Skokach zakończono pierwszy etap przebudowy drogi. Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGOMEL wykonał nawierzchnię bitumiczną drogi o grubości 12 cm...
Koparki pojawiły się na placach budowy

Koparki pojawiły się na placach budowy

Przeprowadzone postępowania przetargowe i zawarte umowy z wykonawcami umożliwiły rozpoczęcie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w budżecie gminy na 2019 rok.Zakład Instalacji Sanitarnych z...
Przeprowadzono  pierwsze postępowania przetargowe

Przeprowadzono pierwsze postępowania przetargowe

Utrzymanie dróg gminnych:Pierwsze postępowanie przetargowe na dostawę  kruszywa betonowego zostało rozpisane w  miesiącu...
Finisz inwestycji 2018

Finisz inwestycji 2018

Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe z miejscowości Cieśle wykonało I etap przebudowy ulicy Włókna w Potrzanowie. Nawierzchnia gruntowa drogi gminnej na długości 723m została utwardzona...
Plac zabaw na „kisowni” i w Jagniewicach

Plac zabaw na „kisowni” i w Jagniewicach

Niedawno informowaliśmy o oddaniu do użytku nowego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skokach, przy ul. Antoniewskiej na tzw. „kisowni”. Inwestycja ta została zrealizowana przy pomocy pozyskanych...