W niedzielę, 3 lutego br. z udziałem 33 członków odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW Nr 120 w Skokach. Zebranie swą obecnością zaszczycił Burmistrz Tadeusz Kłos, który dziękując wędkarzom za ich włączanie się w życie społeczno- organizacyjne Gminy, a szczególnie z ich działania na rzecz środowiska przedstawił też zamierzenia inwestycyjne Gminy Skoki na rok 2013 i na najbliższe lata. Gośćmi zebrania byli też Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa, przedstawiciel Okręgu Poznańskiego PZW Kazimierz Mikołajczak oraz członek Bractwa Kurkowego Franciszek Baranowski.

W trakcie zebrania, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności ustępujących władz Koła za okres minionych 4 lat – o działalności tej staraliśmy się na bieżąco informować naszych czytelników – zebrani akceptowali działalność i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zgodnie z regulaminem Związku dokonano wyboru nowych władz, które kierować będą działalnością Koła w okresie najbliższych 4 lat, a więc:

Prezesa, którym ponownie został Alojzy Pacholski

członków Zarządu, który w sobotę 9 lutego ukonstytuował się w sposób następujący:

Jerzy Ślósarczyk – zastępca Prezesa,

Wojciech Kłosowski – zastępca Prezesa ds. młodzieży,

Zbigniew Kujawa – Skarbnik,

Piotr Babrakowski – Sekretarz,

Karol Neuman – Gospodarz,

Jacek Dudek – członek Zarządu sd. Sportowych (Kapitan Sportowy),

Andrzej Szymczak – członek Zarządu ds. ochrony środowiska,

Andrzej Janiszewski – członek Zarzadu.

Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Jarosław Pachela, a członkami Marek Kubicki i Dariusz Bałażyk.

Skład Koleżeński w składzie: Romuald Dudek – przewodniczący oraz członkowie Leszek Dudek i Edmund Lubawy.

Rzecznika Dyscyplinarnego Błażeja Szcześniaka.

Delegatem na Zjazd Okręgowy Poznańskiego PZW wybrano Alojzego Pacholskiego, a jego Zastępcą Jerzego Ślósarczyka.

W dalszej części zebrania uchwalono preliminarz budżetowy i Plan Pracy Koła na rok 2013, w którym obok cyklicznie organizowanych imprez zaplanowano zorganizowanie pobytu w Skokach wędkarzy z Gmin Bardowick z Niemiec i Drechterland z Holandii. Poinformowano też o wysokości składek członkowskich i wysokości opłat jakie w roku 2013 będą obowiązywać za wędkowanie na wodach PZW.

Zebranie posłużyło też do ogłoszenia wyników rankingu i wręczenia statuetek najlepszym wędkarzom roku, którymi w roku 2012 zostali: w Kategorii Juniorów – Adrian Dudek, a w kategorii Seniorów Dariusz Bałażyk.

pzw_1 pzw_2 pzw_3 pzw_4 pzw_5

pzw_6 pzw_7 pzw_8 pzw_9 pzw_10

pzw_11 pzw_12 pzw_13