logologo

 

 

logoTowarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skokach w miesiącu wrześniu przystępuje do realizacji na terenie naszej gminy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do końca lutego 2016 w Towarzystwie Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia”, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych w Gimnazjum w Skokach (wejście od strony boiska szkoły podstawowej). Termin odbioru pierwszej paczki zostanie podany przy odbiorze skierowania.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia”, realizować będzie zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, spacery z kijkami (nordic walking), spotkania z dietetykiem, warsztaty kulinarne oraz wsparcie w postaci pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” objęło wsparciem żywnościowym 639 osób. Obok dystrybucji paczek, przekazywana była również informacja o miejscu realizowanych działań, o samym Programie Pomoc Żywnościowa a także uczestnicy programu mieli możliwość brać udział w zajęciach rekreacyjnych m.in. nordic walking czy w zajęciach rehabilitacji ruchowej oraz spotkać się z dietetykiem. Dzieci brały udział w kolonii letniej nad morzem gdzie poza wypoczynkiem realizowany był też program terapeutyczny.

Antoni Kasica


 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2015
Agencja Rynku Rolnego
UE Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym