12 września 2015 w Skokach odbył się Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „BIESIADniePEŁNOSPRAWNI”. Organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie”. Projekt finansowany z budżetu Powiatu Wągrowieckiego i Gminy Skoki.

Na początku tradycyjne powitanie przybyłych gości ,opiekunów, rodziców oraz występujących artystów. Swoją obecnością „Przegląd” zaszczycili m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki pan Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skokach pan Zbigniew Kujawa, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Krzysztof Migasiewicz, Sekretarz Miasta i Gminy Skoki pani Blanka Gaździak, Ks. Krzysztof Burwiel opiekun duchowy Stowarzyszenia, Gminny Koordynator do Spraw Uzależnień Pani Małgorzata Szpendowska – Wylegalska, Radna Powiatu Wągrowieckiego pani Iwona Tyll oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach pan Robert Rogaliński.

Na początku ciasto, kawa i śpiew piosenek biesiadnych z wykorzystaniem przygotowanych na tę okoliczność śpiewników. Następnie występy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu wągrowieckiego m.in. Wapna, Wagrowca i Skoków, przeplatane wspólnym biesiadowaniem i zabawami. Oczywiście nie zabrakło pysznej grochówki biesiadnej, ciepłych i zimnych napojów. W trakcie konsumpcji obradowało jury. Po poczęstunku ogłoszono wyniki. Werdykt jury był jednomyślny. Wszyscy zostali nagrodzenie pamiątkowymi statuetkami. Wyróżniona została Aleksandra Dałkszewicz z WTZ w Wapnie. No i dalsze biesiadowanie, w które włączyli się goście i opiekunowie. I tu ujawniły się nowe talenty nie tylko wśród młodzieży.

Wspólne biesiadowanie zakończyło się późnym popołudniem, deklaracjami, że spotkamy się za rok.

Gorące podziękowania dla wszystkich, którzy bezinteresownie pomogli w organizacji biesiady.

W imieniu Stowarzyszenia Alicja Nowak

[Not a valid template]