Zofia i Marek Wieczorek z Grzybowa dołączyli do grona Złotych Jubilatów, których Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński odznaczył Medalami „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Dekoracji Złotej Pary Medalami dokonał Burmistrz Tadeusz Kłos, który wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego panią Joanną Wolicką-Przywarty, 18.11.2008 roku odwiedził odznaczonych w Ich domu rodzinnym.
Wizyta ta, tradycyjnie już stała się okazją do rozmów i wspomnień z życia Jubilatów, którymi dzisiaj pragniemy podzielić się z czytelnikami.

Rodziny pana Marka i pani Zofii mieszkały w sąsiednich miejscowościach.
Pani Zofia zd Gallas urodziła się 10.12.1936 r. w Lechlinie, gdzie też upłynęło Jej wczesne dzieciństwo. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Lechlinie i Rogoźnie, a lata młodzieńcze spędzała w Lechlinie.
Pan Marek urodził się 2.03.1924 r. w Grzybowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Grzybowicach pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W latach okupacji hitlerowskiej rodzina Wieczorków wyrzucona została z gospodarstwa i wysiedlona w głąb Niemiec, gdzie pan Marek pracował w gospodarstwie rolnym miejscowego Niemca. Po wyzwoleniu Wieczorkowie wrócili do Grzybowa i pan Marek nadal pracował w gospodarstwie. Tak było do lat 50-tych, tj. do czasu gdy obecni małżonkowie, pani Zofia i pan Marek zainteresowali się sobą, a narastające wówczas uczucie doprowadziło do sakramentalnego „tak” i zaowocowało małżeństwem, które już trwa ponad 50 lat.
Po ślubie Wieczorkowie zamieszkali wspólnie, a pan Marek podjął pracę w melioracji a następnie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie, skąd przeszedł na świadczenia ZUS-owskie. Natomiast pani Zofia zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci.
Państwo Wieczorkowie cieszą się posiadaniem 3 synów oraz miłością 5 wnuków i 3 prawnuków. Wspólnie dorobili się też 3 ha ziemi, na których wybudowali własny dom rodzinny, w którym do dzisiaj żyją szczęśliwie wraz z synem Piotrem.

Edmund Lubawy