Powracając do naszego cyklu pod w/w tytułem dzisiaj cofamy się o około 30 lat i za sprawą publikowanej fotografii wspominamy naszych współmieszkańców, a dla wielu naszych czytelników również członków ich rodzin, współpracowników i sąsiadów.

Nasza fotografia utrwaliła pracowników Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  w Skokach oraz ich współmałżonków i członków ówczesnej Rady Nadzorczej Spółdzielni w trakcie wycieczki do południowych rejonów Polski, a wykonana została w Krakowie na Wawelu.

Na fotografii przeważają młode twarze. Jednak upływ czasu sprawił, że wielu spośród patrzących na nas osób nie ma już wśród nas. Dlatego wspominając dzisiaj spoglądające na nas uśmiechnięte twarze pozostaje nam wierzyć, że kiedyś z podobnym uśmiechem  powitają nas one „w zaświatach”, a póki co wspomnijmy ówczesne lata, gdy  byliśmy piękni i młodzi, gdy i świat był dla nas piękny. Bo młodość przecież zawsze miała i ma swe prawa i zawsze była i jest piękna.