19 grudnia odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Było to jedno z kluczowych posiedzeń, ponieważ dotyczyło uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.  Projekt budżetu poparły stałe komisje Rady. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała  pozytywną opinię oceniając jego poprawność pod kątem formalnym oraz rachunkowym. Rada Miejska Gminy Skoki jako organ stanowiący podjęła uchwałę budżetową jednogłośnie, przy  14 obecnych radnych.  Realizacja budżetu należy do kompetencji Burmistrza.

W przyszłym roku dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 48.276.855,89 zł, natomiast wydatki na rok 2018 w kwocie 53.730.389,32 zł. Deficyt budżetowy to kwota 5.453.533,43 zł. Na inwestycje zaplanowano 10.344.332,32 zł, co stanowi 19% zaplanowanych wydatków.

Z wszystkimi inwestycjami, które znalazły się w uchwalonym na wtorkowej sesji budżecie oraz inne informacje dotyczące tegorocznych będzie można już wkrótce zapoznać się  na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Finanse Gminy – Budżet.
http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=9569

Podczas sesji miało miejsce również uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE”  na ręce Burmistrza Tadeusz Kłosa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawy.