Podziękowania za lata wspólnego trudu

271

Dobiega końca VIII kadencja Rady Miejskiej Gminy Skoki, już wkrótce nowe władze, wybrane w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku, rozpoczną swoją pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Gratuluję wygranych wyborów i  życzę, aby udało się Państwu zrealizować jak najwięcej z wyborczych obietnic i aby praca na rzecz rozwoju Gminy Skoki przyniosła Wam wiele satysfakcji.

Przyszedł więc czas na chwilę refleksji, spojrzenia w przeszłość i podsumowania ponad pięcioletniej kadencji ustępujących władz samorządowych .W tym miejscu pragnę uspokoić czytelników – nie będę przytaczać tutaj liczb z licznych sprawozdań o stanie gminy o kilometrach wyremontowanych dróg, położonego wodociągu, kanalizacji, pozyskanych środkach na rozwój gminy itp.

Z tymi danymi zapoznaliście się Państwo podczas kampanii wyborczej zarówno ze strony kandydatów na burmistrza, jak i kandydatów na radnych. Dowiedzieliście się również, co przed nami, jakie perspektywy rozwoju ma nasza gmina i jakie działania będą w tym kierunku podejmowane. Teraz tylko należy życzyć nowym władzom powodzenia w realizacji składanych obietnic i trzymać kciuki, aby te obietnice udało im się zrealizować.

Moje rozważania dotyczą raczej przeszłości, a nie przyszłości. Dlatego pozwolę sobie do nich powrócić.

Kończąca się kadencja przejdzie do historii jako wyjątkowa, nie ze względu na szczególne osiągnięcia, ale ze względu na wyjątkowe wyzwania, z którymi przyszło się nam się zmierzyć.

Pierwszym z nich był wybuch pandemii COVID-19. Organizacja życia gminy w takiej sytuacji kryzysowej pokazała siłę i determinację naszej lokalnej społeczności: szyliśmy maseczki, pomagaliśmy sąsiadom, dowoziliśmy zakupy seniorom, wspieraliśmy się nawzajem i troszczyliśmy o siebie. W tej wielkiej akcji uczestniczyli nie tylko władze gminy, członkowie sztabu kryzysowego, strażacy, członkowie organizacji pozarządowych, rad sołeckich ale także niezrzeszeni mieszkańcy. Mieszkańcy gminy pokazali, czym w praktyce są: miłość, przyjaźń, pomoc i troska o drugiego człowieka. Dzięki przynależności do Metropolii Poznań, Skoki stały się ważnym miejscem na mapie punktów szczepień i to do nas przyjeżdżali mieszkańcy gmin ościennych, aby się zaszczepić przeciw COVID-19 .

Drugim wyzwaniem, z którym przyszło się nam zmierzyć, był wybuch wojny w Ukrainie i konsekwencje tego wydarzenia. Żaden z dotychczasowych samorządów, funkcjonujących w wolnej Polsce, nie musiał zmierzyć się ze skutkami wojny w sąsiednim kraju, ale chęć niesienia pomocy pokazała, że w naszej gminie mieszkają wyjątkowi ludzie. Skala spontanicznej chęci niesienia pomocy przeszła moje najśmielsze oczekiwania.

Społeczny Komitet Pomocy Skoki – Ukrainie rozrastał się z dnia na dzień, a chęć niesienia pomocy oferowali ludzie bez względu na swoją zamożność. W naszej gminie, w pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie, znalazło bezpieczne schronienie ponad 450 osób. Wszyscy oni zostali również objęci ustawową pomocą otrzymując stosowe wsparcie finansowe. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie władz samorządowych, pracowników OPS-u, urzędników, samozwańczych tłumaczy „prawie przysięgłych” i mieszkańców.

Gmina Skoki należy do nielicznych gmin w Polsce, które w tak krótkim czasie, bez jakichkolwiek środków zewnętrznych, dzięki działaniom społecznym zorganizowała tak skuteczną pomoc dla tak dużej liczby migrantów. Szanowni Mieszkańcy Gminy Skoki, raz jeszcze pragnę podziękować Wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie wsparli, w tym trudnym czasie działania samorządu i Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie. Doświadczyłam wówczas ogromu wsparcia i empatii, poznałam wspaniałych ludzi i przekonałam się, że bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi ma wyjątkowy wymiar!

Jeżeli prawdą jest, że dobro powraca, a wierzę, że tak jest, to wróci ono także do naszej Gminy!

Jako wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki VIII kadencji dziękuję wszystkim tym osobom, z którymi miałam zaszczyt współpracować: Burmistrzowi Miasta i Gminy Tadeuszowi Kłosowi, koleżankom i kolegom radnym Rady Miejskiej Gminy Skoki, paniom: Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Skoki, kierownikom i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Skoki, Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oraz uczniom szkół i przedszkoli, członkom rad sołeckich, prezesom, członkom organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, redaktorom prasy lokalnej, przedsiębiorcom, rolnikom i mieszkańcom naszej gminy.

Dzięki współpracy z Państwem wiele się nauczyłam , zdobyłam cenne doświadczenie i utwierdziłam się w przekonaniu, że praca dla wspólnego dobra ma zawsze sens, a błędów nie popełnia tylko ten, kto nie podejmuje żadnych działań.

Z wyrazami szacunku,
Wiesława Surdyk-Fertsch
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki VIII kadencji