W rubryce, pod tym tytułem ukazujemy powstałe w starych obiektywach fotografie dokumentujące Ziemie Skocką i jej mieszkańców. Z nich poznajemy dawne Skoki, dowiadujemy się o życiu, pracy i zainteresowaniach ówczesnych Skoczan.

Dzisiaj przedstawiamy zdjęcie powstałe 10 lipca 1932 w Wapnie dokumentujące uczestników meczu rozegranego między „Sokołem” Wapno i „Wełną” Skoki wraz z opiekunami drużyn.

Zdjęcie to publikujemy dzięki uprzejmości Zarządu Klubu „Wełna”, ale głównie dzięki uprzejmości i zamiłowaniu do historii i starych dokumentów Wójta Gminy Wapno Zbigniewa Grabowskiego, który zdobył je w Sopocie, a następnie postanowił przekazać je obecnym władzom „Wełny, czego dokonał 8 sierpnia 2015 roku wręczając je wraz z życzeniami w trakcie uroczystości 90 – lecia Klubu.

Zdjęcie wzbogaciło dokumenty obrazujące historie naszego Klubu. Mamy też nadzieję, że może kiedyś- może „za, dzień, za rok, za chwile”, wzbogaci ono zbiory Izby Historycznej, która powstanie w Skokach.

Ps. Może naszym czytelnikom wśród prezentowanych na zdjęciu osób uda się odnaleźć swych znajomych, przyjaciół lub krewnych. Jeśli tak, prosimy o kontakt z Redakcją lub z Zarządem Klubu.

zdjęcie zawodników odu drużyn