21 lutego br, z udziałem zaproszonych gości: Burmistrza Tadeusza Kłosa, przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Migasiewicza, prezesa Bractwa Kurkowego Krzysztofa Jachna i prezesa Gospodarstwa Rybackiego Ireneusza Beltra oraz przedstawiciela Zarządu Okręgu Poznańskiego Ryszarda Wachowiaka, odbyło się zebranie sprawozdawcze liczącego 148 członków Koła nr. 120 Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach.

Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Sądu Organizacyjnego, Skarbnika Koła, Kapitana Sportowego, V-ce Prezesa ds. Młodzieży oraz Prezesa Koła i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium dla pracy Zarządu w roku 2009. Pozytywnie też działalność Koła i pracę zarządu ocenili uczestniczący w zebraniu goście, którzy z uznaniem wyrażali się o działaniach Koła na rzecz ochrony środowiska i dbałości o rodzimą przyrodę oraz o działaniach w zakresie organizacji wolnego czasu mieszkańców i promocji Gminy Skoki w kraju i zagranicą.

Bo przecież skockie Koło, to nie tylko wędkowanie indywidualne, to też zorganizowanie w roku 2009: 9 zawodów, w tym 6 zamkniętych dla członków Koła, 1 dla wędkarzy z Rejonu VI PZW i 1 z okazji Dni Skoków, z udziałem 17 reprezentacji, w tym wędkarzy z Bardowick o Puchar Burmistrza. To też udział skockiej reprezentacji w 10 zawodach organizowanych przez inne Koła i przez władze rejonu VI PZW i udział w zawodach organizowanych w Gminie Bardowick. Nasi wędkarze brali też udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz w Dniach Skoków i we wszystkich uroczystościach o charakterze narodowo – patriotycznym, w których nigdy nie zabrakło wędkarskiego pocztu sztandarowego. Koło współpracuje też z innymi stowarzyszeniami, a szczególnie z Kurkowym Bractwem Strzeleckim. Rok 2009 członkowie Koła zakończyli spotkaniem opłatkowo – noworocznym we własnym Klubie.

Biorąc pod uwagę dotychczasową pozytywną ocenę swej działalności ustalając plan pracy na rok 2010 zgromadzeni postanowili ponowić przedsięwzięcia z roku 2009 poszerzając je równocześnie o dodatkowe zadanie, jakim będzie zorganizowanie w miesiącu lipcu Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich z udziałem wędkarzy z zaprzyjaźnionych gmin: Bardowick w Niemczech i Drechterland w Holandii.

Tradycyjnie już też ogłoszono wyniki corocznego rankingu na Najlepszego Wędkarza Roku, który to tytuł wraz z dyplomem i pucharem zdobył niedościgniony od kilku lat Andrzej Szymkowiak.

Przedstawiciel Zarządu Okręgu Poznańskiego Ryszard Wachowiak w imieniu Zarządu Głównego PZW zasłużonych wędkarzy: Jana Halasa, Mirosława Kamińskiego i Andrzeja Szymkowiaka udekorował przyznanymi im przez Zarząd Główny odznakami ,,Zasłużony dla Wędkarstwa Polskiego”.

L. Lubawy