We wtorkowe popołudnie 18 maja gościliśmy w naszej jednostce grupę wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Wizyta ta miała na celu przybliżenie uczestnikom spotkania specyfiki pracy strażaka oraz zapoznanie się z wyposażeniem samochodów ratowniczych. Podczas tego typu spotkań przekazywana jest również wiedza z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych, która ukazuje jak należy się zachować w momentach, gdzie występuje zagrożenie dla życia, zdrowie bądź mienia ludzkiego. Spotkanie przebiegło w atmosferze rozmów i pytań zadawanych przez zebranych, którzy wykazywali duże zainteresowanie i aktywność w dyskusji.

Należy podkreślić, że maj dla strażaków jest bardzo specyficznym miesiącem pod względem odwiedzin dzieci i młodzieży. Jest to jednocześnie kolejny impuls do intensywnego działania straży pożarnej.

Piotr Kaczmarek