11 reprezentacji Kół Wędkarskich przybyło 14 maja br do Skoków by uczestniczyć w Spławikowych Zawodach Wędkarskich Rejonu VI Okręgu Poznańskiego. Po trwających 3 godz. zmaganiach zakończonych pracą komisji sędziowskiej nastąpiło ogłoszenie wyników.

Zdobywcą I miejsca i zwycięzcą zawodów została drużyna Koła „Rogalik” która zyskałą 10 pkt-ów. II miejsce z ilością 11 pkt-ów zajęła I drużyna z Koła Skoki, III miejsce z ilością 14 pkt-ów przypadło drużynie z Koła „Odlewnik”. Kolejne miejsca zajęły Koła: „Starołęka” – 14 pkt-ów, „Rataje” – 15 pkt-ów, oraz Skoki II z ilością 19 pkt-ów. Dalsze miejsca przypadły Kołom: „Orlik”, „Wiórek”, „Tarpan”, „Naramowice”, „Wojnówko” i „Stomil”.

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uhonorowani zostali pamiątkowymi pucharami, a wchodzący w skład zwycięskich drużyn zawodnicy nagrodami rzeczowymi: za I miejsce kijami wędkarskimi do połowu gruntowego, za II miejsce kołowrotkami, a za III torbami wędkarskimi z wyposażeniem.

Tydzień wcześniej, bo 7 maja skockie Koło zorganizowało zawody o tytuł „Mistrza Koła”.
Zawody rozegrano dwuetapowo w dwóch sektorach z wyodrębnieniem kategorii juniorów i seniorów.
W kategorii juniorów zwycięstwo należało do Piotra Futro, który zdobył 2 pkt.i złowił 11,34 kg ryb. II miejsce z ilością 4 pkt. i 6,12 kg ryb zajął Jarosław Adamski, a III miejsce, zyskując 6 pkt. i łowiąc 4,38 kg ryb zyskał Marcin Pełczyński. W kategorii seniorów I miejsce zdobył Robert Nowak z ilością 2 pkt. II miejsce z 4 punktami zyskał Romuald Dudek, a III miejsce z ilością 5 pkt. Andrzej Szymkowiak.
W zawodach tych uczestniczyło 21 wędkarzy, w tym 6 w kategorii juniorów i 15 w kategorii seniorów.

Zgodnie z regulaminem sportowego połowu ryb wszystkie złowione ryby po zważeniu ponownie trafiły do wód jeziora Rościńskiego i zyskały szanse sprawienie radości kolejnym wędkarzom.