9 maja 2006 roku skoccy strażacy obchodzili Jubileusz 95-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach.
Zbiórką przed Domem Strażaka przy ul. Parkowej i przemarszem do kościoła Piotra i Pawła rozpoczęto Jubileuszowe uroczystości.
Skoccy strażacy i członkowie ich rodzin oraz zaproszeni goście wzięli udział we Mszy Świętej odprawionej przez księdza Karola Kaczora.
Ważnej misji spełnianej przez Rycerzy Świętego Floriana, którą stanowi swego rodzaju powołanie niosące pomoc bliźniemu, a które wypisane jest na sztandarach strażackich „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek” poświęcone było wygłoszone przez księdza kazanie.

Po Mszy Świętej jej uczestnicy w zwartym szyku przeszli do Domu Strażaka. Tutaj  miało miejsce oficjalne spotkanie Jubileuszowe.

Zebrani wysłuchali przedstawionej przez druha Piotra Kaczmarka historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach od chwili jej powstania w roku 1911, po czasy nam współczesne. Przywołani zostali jej twórcy, działacze międzywojenni z pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości oraz wszystkie osoby zasłużone dla skockiej jednostki. Przypomniane też zostały ważniejsze wydarzenia z życia OSP, w tym te związane najpierw z budową, a następnie rozbudową Domu Strażaka, jak i te wiążące się ze wzrostem i rozwojem jej zdolności i siły ratowniczej, a łączące się z otrzymywaniem nowych pojazdów bojowych i sprzętu.

Następnie nadszedł czas na odznaczenia oraz życzenia i gratulacje. Na wniosek Zarządu OSP Skoki, przez Zarząd Wojewódzki OSP odznaczeni zostali:
„Złotymi medalami” „Za zasługi dla pożarnictwa”: Bartol Dariusz, Frąckowiak Jarosław, Futro Tomasz, Gramza Rafał, Klewenhagen Tomasz, Kruczek Zbigniew, Kubicki Marek, Lipczyński Dariusz, Nowak Henryk, Pajączek Marek i Szymaś Wiesław. Udekorowania odznaczonych dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP druh Stefan Mikołajczak, przy współudziale Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa.

„Srebrnymi medalami” „Za zasługi dla pożarnictwa”: Dziurka Jan, Guziana Kazimierz, Kamiński Tomasz, Marciniak Wojciech, Smolanowicz Andrzej i Wysocki Mieczysław. Dekoracji odznaczonych dokonał Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, brygadier Arkadiusz Wójcik.

„Brązowymi medalami” „Za zasługi dla pożarnictwa”: Filipowski Robert, Janowski Krzysztof, Majchrzak Dariusz, Rzepczyk Krystyna i Rzepczyk Tomasz. Dekoracji tej dokonał Prezes Zarządu Gminnego OSP Mirosław Hamera.

Odznaką „Wzorowego Strażaka” wyróżnieni zostali: Burzyński Hubert, Greser Daniel i Woźniak Maciej, a wręczenia wyróżnień dokonał Komendant Gminny OSP Miłosz Dychtowicz.

Pamiątkowe statuetki z postacią strażaka otrzymali: Chrzanowski Stefan, Drews Idzi, Drews Roman, Dychtowicz Miłosz, Gąska Władysław, Giersig Henryk, Hepner Stefan, Klewenhagen Marian, Kaczorowski Jan, Rzepczyk Alfons, Rzepczyk Zbigniew, Modlibowski Henryk, Przykucki Krzysztof, Wasilewski Adam, Woźniak Maciej i Gapiński Czesław. Ceremonie wręczenia statuetek przeprowadzili Burmistrz Tadeusz Kłos i Komendant Gminny OSP Miłosz Dychtowicz.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali również pamiątkowe dyplomy i skromne upominki.

Po ceremonii odznaczeń nastąpiły życzenia i gratulacje od uczestniczących w spotkaniu gości. Na ręce Prezesa Jana Kaczorowskiego złożono wiązanki kwiatów i pamiątkowe adresy. Burmistrz Tadeusz Kłos wraz z życzeniami dla jednostki przekazał, poddany gruntownej renowacji, pierwszy sztandar skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Sztandar ten wykonany w okresie 20-lecia międzywojennego przez Wiktorię Kiełczowską, córkę założyciela jednostki Bronisława Czerwińskiego, przez lata wojny był przechowywany przez rodziny Czerwińskich i Kiełczowskich, a następnie jako cenna pamiątka został przekazany skockim strażakom.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Stefan Mikołajczak do życzeń dołączył 6 hełmów pożarniczych, które trafiły na wyposażenie jednostki.

Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek, w trakcie którego już na luzie snuto rozmowy, zarówno te wspomnieniowe jak i te związane z nowymi zadaniami stojącymi przed bracią strażacką.