Gmina Skoki otrzymała 10.000.000 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację I etapu budowy ul. Polnej w Skokach.

W pozyskaniu tych pieniędzy od samego początku wspiera nas Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek (o roboczych wizytach Posła na naszym terenie informowaliśmy Państwa na stronie internetowej).

Praca nad tym zadaniem trwa już 3 lata! Zaczęła się w 2019 od sporządzenia koncepcji przebiegu ulicy Polnej. Kolejnym etapem było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, następnie złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

O pracach związanych z tym zadaniem informowaliśmy Państwa na bieżąco, m.in pisząc o wyborze firmy projektowej w lutym 2021.

Realizacja tak dużego projektu (wartość szacunkowa całości zadania to 25.000.000 zł wg kosztorysu sporządzonego w styczniu 2022 r.) nie byłaby możliwa bez udziału środków zewnętrznych, tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dziękujemy Panu Marcinowi Porzuckowi za dotychczasowe wsparcie.