Dziś przed południem, 7 września Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek odwiedził Gminę Skoki.  

Tematem rozmów z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem były zamierzenia inwestycyjne gminy. Gmina Skoki złożyła 3 wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych tj.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki – III etap”, „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie” oraz „Przebudowa drogi gminnej  Jabłkowo – Pomarzanki – jeden z etapów”.

W zbliżającym się kolejnym naborze gmina planuje złożyć m.in. wniosek na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ulic Brzoskwiniowa, Malinowa, Czereśniowa i Wiśniowa w Skokach.

Spotkanie miało charakter roboczy. Burmistrz Tadeusz Kłos zaprosił pana Posła na krótki objazd po gminie m.in. do Jagniewic, gdzie trwają roboty budowlane w ramach przebudowy drogi gminnej, która uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  

oraz do Pomarzanek i Skoków – miejsc przyszłych inwestycji planowanych do realizacji przy wsparciu środków Rządowego Funduszu Polski Ład.