Jak co roku wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie uczcili kolejną rocznicę odzyskania niepodległości uroczystym apelem i tradycyjnym śpiewaniem hymnu o „godzinie 11:11”.

Została również złożona wiązanka biało-czerwonych kwiatów pod pamiątkową tablicą, upamiętniającą jeńców wojennych z okresu II wojny światowej, którzy przebywali w obozie jeniecki w Antoniewie.

Sylwia Widzińska

Galeria zdjęć przedstawia młodzie i opiekunów podczas uroczystość, to jest uroczysty apel oraz złożenie kwiatów przed pomnikiem: