25 listopada na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa, w trybie nadzwyczajnym zwołano 35 sesję Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Burmistrz złożył wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym z uwagi na konieczność wprowadzenia do budżetu Miasta i Gminy Skoki środków finansowych przyznanych w ramach rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

We wniosku o zwołanie sesji Burmistrz zaproponował projekty dwóch uchwał w sprawie:

  • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021r.
  • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036. 

 Podczas sesji radni do porządku obrad wprowadzili projekty uchwał w sprawie:

  • wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
  • ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki.
  • ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Wszystkie wymienione projekty uchwał zostały podjęte przez Radę Miejską Gminy Skoki.

Przypominam, transmisje z przebiegu sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki można zobaczyć na stronie: