Święto Zesłania Ducha Świętego, popularne „Zielone Świątki”, w skockim Bractwie Kurkowym od lat kojarzy się z pożegnalnym Śniadaniem Królewskim oraz ze Strzelaniem o Tytuł Króla Zielonoświątkowego i objęciem „władztwa” przez nowego Króla.

Jednak zagrożenie pandemią korona wirusa i związane z nim obostrzenia spowodowały, że tegoroczne uroczystości Zielonoświątkowe przybrały inny niż zwykle charakter, a tradycyjny program uroczystości podzielono na dwa dni. W dniu Zielonych Świątek o godzinie 11,00 Bracia i Siostry wraz z Królem Zielonoświątkowym AD 2020 Januszem Stoińskim i Jego Małżonką Elwirą spotkali się przed kościołem pw. Świętego Mikołaja Biskupa. Stąd też delegacja Bractwa, min. Poczet Sztandarowy oraz Król Janusz i Jego żona Elwira, udała się do kościoła i uczestniczyła we Mszy świętej odprawionej w intencji członków Bractwa przez Jego Kapelana księdza proboszcza Karola Kaczora – z uwagi na ograniczenia dot. liczby osób mogących uczestniczyć w nabożeństwie pozostali członkowie uczestniczyli w modlitwie przebywając na placu przykościelnym.

Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości upamiętnili się na wspólnym zdjęciu, a następnie przemieścili się pod dom Króla Janusza przy ulicy Mickiewicza w Skokach. Tutaj „ceremoniał” poprowadził Marszałek Bractwa Przemysław Bagrowski, a w jego trakcie odśpiewano Hymn Bracki i zawieszono Tarczę upamiętniającą panowanie Króla Zielonoświątkowego Janusza w roku 2020.

Po ceremonii oficjalnej Król Janusz wraz z Małżonką zaprosił uczestników na poczęstunek królewski, który przekształcił się w kilkugodzinne spotkanie. W jego trakcie były tradycyjne życzenia i gratulacje łącznie ze wspólnym odśpiewaniem „Sto lat” pod adresem gospodarzy – Króla Janusza i Jego Małżonki Elwiry oraz salwą honorową oddaną przez Ogniomistrza Alojzego Pacholskiego.

Pogoda sprzyjała uczestnikom i mimo zachowania zasad obowiązujących w pandamiii, zachęcała do rozmów i wspomnień oraz miłego spędzania wolnego czasu w pięknym otoczeniu przyrody, którą tworzył ogród przez lata tworzony i zagospodarowywany przez Królewskich Małżonków.

Wspomniany na wstępie, drugi etap uroczystości „Zielonoświątkowych” – Brackie strzelanie i wybór Króla AD 2021 odbędzie się w sobotę 19 czerwca na Strzelnicy Brackiej.

O uroczystości Brackiej podzielił się z internautami jej uczestnik – Brat Kurkowy Stanisław Grzegorzewski.