17 czerwca odbył się turniej strzelecki, które zorganizowało Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach dla uczczenia 650.rocznicy powstania parafii  pw. sw. Mikołaja Biskupa w Skokach.

Turniej rozegrano w kilku kategoriach. Gościem uczestników turnieju był Tadeusz Kłos, burmistrz miasta i gminy. Zawody były jednym z elementów obchodów powstania parafii.

Wyniki turnieju:

Turniej zapadkowy

1. Mikołaj Koteras. 2. Arkadiusz Andraka. 3. Michał Dura.

Turniej w kat. pań

1. Irena Szymaś. 2. Weronika Adamska. 3. Jolanta Dawidziak.

Turniej w kat. panów

1. Janusz Król. 2. Michał Dura. 3. Przemysław Bagrowski.

Turniej w kat. młodzi strzelcy

1. Szymon Zima. 2. Michalina Stefańska. 3. Fabian Biskup.

Turniej o puchar ks. bp. Mariana Przykuckiego

1. Jarosław Adamski. 2. ks. Karol Kaczor. 3. Stanisław Gołembowski.

Turniej do tarczy brackiej

1. Krzysztof Przykucki. 2. Jarosław Adamski. 3. Stanisław Gołembowski.

Turniej o tarczę jubileuszową

1. Arkadiusz Andraka. 2. Artur Cibail. 3. Piotr Zima.

Strzelanie do kura

1. Michał Rosik. 2. Magdalena Zima. 3. Jan Dziurka.

Zdjęcia Michał Szklennik i Iwona Migasiewicz: