Wtorek 6 października, kolejne zebranie skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tym razem odbywane w Sali Samorządu Gminy przy ul. Ciastowicza, w części roboczej, w kronikach Oddziału zapisze się omówieniem spraw dot. bieżącej i planowanej działalności  pro zdrowotnej oraz sportowo rekreacyjnej realizowanej we współpracy z Urzędem Gminy oraz z Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” w Antoniewie  i ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Tęcza” w Jabłkowie. Mimo rosnącej obawy przed powrotem epidemii koronawirusa – zebranie odbywało się przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa – szczególnie duże zainteresowanie uczestników wywołał temat działalności wypoczynkowo – rekreacyjnej planowanej na rok 2021. Kolejki chętnych ustawiły się by uregulować przedpłatę na wyjazd na Mazury oraz by zapisać się na planowane, podobnie jak to miało miejsce w obecnym roku, wyjazdy do Ciechocinka oraz do Łazów i do Ustki.

Ale omówienie spraw dot. w/w działalności, nie było jedynym tematem wzbudzającym zwiększone ożywienie zgromadzonych.

Pamiętano też o Jubilatach i o Solenizantach. Członkowie Zarządu wraz z przewodniczącą Małgorzatą Florysiak na czele, w imieniu „emeryckiej braci” serdeczne gratulacje i życzenia wsparte tradycyjnymi koszami upominków przekazali dwom parom świętującym we wrześniu Jubileusz 50 – lecia Małżeństwa. Słowom tym skierowanym do Danuty i Stanisława Grzegorzewskich oraz do Aurelii i Andrzeja Ludzkowskich towarzyszyła wiązanka gromkich i szczerych „Sto lat”, która popłynęła z ust koleżanek i kolegów.

Nasi bohaterowie „Złotych Godów” odwdzięczając się za przekazane życzenia tradycyjnie obdarowali wszystkich słodkościami.

Przy okazji niniejszej relacji nadmieniamy, że obecni Jubilaci od czasu zakończenia pracy zawodowej są nie tylko wieloletnimi członkami  Związku i biorą udział w jego działalności. Panie Aurelia i Danuta w minionych kadencjach były członkami jego Zarządu, przy czym pierwsza z nich zapisała się jako organizator życia kulturalno- rozrywkowego oraz turystyczno- wypoczynkowego, a druga jako sekretarz  rejestrujący jego pracę i jako założyciel Kroniki organizacji. Członkiem Zarządu aktualnie pozostaje też Stanisław Grzegorzewski.

Ale „Sto lat” zabrzmiało nie tylko dla bohaterów „Złotych Godów”. Usłyszeli je też Solenizanci obchodzący, zarówno w minionych, jak i w nadchodzących dniach i tygodniach swe imieniny.