Trwa opracowanie kolejnej koncepcji projektowej na wykonanie dodatkowego połączenia ulicy Rogozińskiej z drogą wojewódzką nr 196 – ul. Rościńska. Celem tego opracowania jest wskazanie przebiegu nowego korytarza drogowego, którego budowa wpłynie na rozładowanie korków przy obiekcie szkoły podstawowej w Skokach.

Koncepcja budowy dodatkowego połączenia ul. Rogozińskiej z ul. Rościńską w Skokach
Koncepcja budowy dodatkowego połączenia ul. Rogozińskiej z ul. Rościńską w Skokach

Trasa planowanej do budowy drogi ma przebiegać przy starej rzeźni na ul. Rogozińskiej i dalej w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 196. Jako miejsce włączenia do drogi wojewódzkiej wybrano  teren pomiędzy ostatnimi zabudowaniami na ul. Rościńskiej a cmentarzem. O powodzeniu tego przedsięwzięcia będzie decydowało otrzymanie pozytywnego uzgodnienia na włączenia nowoprojektowanej drogi do ul. Rościńskiej – wojewódzkiej. Niniejsze opracowanie ma na celu głównie przedstawienie Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich wizji powstania nowej drogi i otrzymania warunków technicznych na włączenie do drogi wojewódzkiej.           

Po sporządzeniu koncepcji i jej pozytywnym uzgodnieniu przez zarządcę drogi wojewódzkiej, będzie można przystąpić w dalszej kolejności do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, podobnie jak w przypadku ul. Polnej.