Członkinie i członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) w Skokach podsumowali kadencję i wybrali władze statutowe.

PZERiI jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią tradycją sięgającą okresu przedwojennego. Związek działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Jest wyrazicielem opinii emerytów i rencistów wobec organów władzy publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji Trójstronnej.

W zebraniu sprawozdawczym i wyborczym, które dobyło się 7 lutego w Restauracji MORAŚ wzięło udział blisko 130 członków organizacji. Zebrani wysłuchali sprawozdania zarządu oraz komisji rewizyjnej. Organizacja skupia 215 członków i posiada status oddziału rejonowego, który przysługuje tak licznym organizacjom terenowym.

Ze sprawozdania, które przedstawiła Małgorzata Florysiak, przewodnicząca oddziału, wyraźnie widać, że struktura PZERiI w Skokach jest bardzo aktywna. Oprócz comiesięcznych spotkań roboczych członkowie PZERiI zaangażowani są w organizację wyjazdów wypoczynkowych i turystycznych, działania wolontariackie na rzecz sztabu 1027 WOŚP, który funkcjonuje w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki oraz uchodźców z Ukrainy przebywających w Rościnnie. Delegacje oddziału biorą udział w uroczystościach z okazji rocznic historycznych wydarzeń. Organizacja przygotowuje projekty w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Urząd Miasta i Gminy Skoki oraz Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Tradycją organizacji jest honorowanie swoich członków z okazji szczególnej daty urodzin lub jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego. Podczas zebrania takie życzenia i upominki trafiły do Jana Patelskiego, który w lutym będzie obchodzić swoje 80.urodziny. Władze urzędu miasta i gminy przekazały organizacji pomieszczenia, w których odbywają się cykliczne spotkania zarządu, seniorskie turnieje brydżowe, spotkania chóru Harfa, który jest świetną wizytówką organizacji.

W trakcie zebrania dokonano wyboru władz statutowych oddziału: zarządu, komisji rewizyjnej oraz wybrano delegata na zjazdy PZERiI w Poznaniu. Spośród dziesięciu zgłoszonych kandydatów wybrano siedmioosobowy zarząd w składzie: Małgorzata Florysiak (przewodnicząca) Ireneusz Chudzik (zastępca), Barbara Rochowiak (sekretarz), Władysława Wolna (skarbnik), Stanisław Kida (członek zarządu ds. kultury i turystyki, Helena Sznajder (członek zarządu ds. socjalno – bytowych, Stanisław Kinal (członek zarządu). W wyborach nie uczestniczyli ponownie Stanisław Grzegorzewski i Witold Tokarski.

Komisja rewizyjna pracować będzie w składzie: Barbara Mazurek – przewodnicząca, Wiesława Szymczak – z-ca przewodniczącej, Halina Bałażyk – członkini. Mandat delegata na zjazdy organizacji powierzono Alicji Żurowskiej.

Gośćmi zebrania byli: Zbigniew Kujawa – przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki, Tomasz Kranc – starosta wągrowiecki i Zbigniew Jenek – przewodniczący Okręgu PZERiI w Poznaniu. Goście w swoich wystąpieniach podkreślani niezaprzeczalne znaczenie organizacji dla społeczności lokalnej i aktywizacji seniorów.

Stanisław Grzegorzewski, Franciszek Szklennik