Alojzy Pacholski wygrał klasyfikację generalną w spinningu i zyskał tytuł Mistrza Koła w Spinningu za 2019. Analogicznie tytuł Mistrza Koła w klasyfikacji generalnej w kategorii spławikowej seniorów zdobył Henryk Elińki, a w kategorii kobiet tytuł ten zyskała Marta Zywert. Natomiast w kategorii juniorów tryumfatorem ogłoszono Julię Dziabas. Wszystko to, wszem i wobec wiadomym się stało w trakcie ogłoszonych na zebraniu sprawozdawczym Koła nr 120 PZW w Skokach w dniu 2  lutego 2020 wyników rywalizacji w zawodach wędkarskich zorganizowanych w 2019. Ich sukcesy upamiętniać będą piękne puchary- statuetki z okazałą „taaaką rybą” wręczone przez Prezesa Jacka Dudka i Kapitana sportowego Mariusza Kielmę.

Ale mówiąc chronologicznie w zebraniu prowadzonym przez Skarbnika Koła Zbigniewa Kujawę udział wzięło 43 członków na 130 zrzeszonych w skockim Kole, a jego gościem honorowym był Burmistrz Tadeusz Kłos. Zgodnie z porządkiem obrad zgromadzeni wysłuchali sprawozdań z działalności w 2019 swych władz statutowych: rzecznika dyscyplinarnego, sądu organizacyjnego, szkółki wędkarskiej, kapitana sportowego, skarbnika oraz prezesa z pracy zarządu i komisji rewizyjnej. W rezultacie członkowie jednogłośnie akceptowali działalność Zarządu za 2019.

Po tej akceptacji minionych działań uchwalono preliminarz budżetowy i plan pracy Koła na  2020, w którym w ramach działalności statutowej ujęto organizację 14 zawodów senioralnych i 5 zawodów dla juniorów. Godnym zaznaczenia jest tu fakt, że odstąpiono od organizacji zawodów na jeziorze Łomno w Wojnowie oraz na jeziorze Karolewskim. Jedne zawody odbędą się na jeziorze Rogozińskim. Z kolei co najmniej 2 zawody zaplanowano na jeziorze Budziszewskim, a wszystkie pozostałe na jeziorach: Dzwonowskim i Borowe. W planie ujęto też działalność pozastatutową, w ramach której widzimy min. udział w zawodach organizowanych przez inne Koła, wyjazd do przyjaciół wędkarzy w Bardowick, udział w Turnieju Strzeleckim organizowanym przez Bractwo Kurkowe i w  Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Uczestniczący w zebraniu Burmistrz podziękował Zarządowi i członkom za działania na rzecz ochrony środowiska, za wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży wędkarstwem oraz ochroną przyrody i za organizację zajęć i zagospodarowanie czasu wolnego współmieszkańców oraz za włączanie sie do różnych działań w społeczności lokalnej. Omówił też sprawy dot. ochrony środowiska, w tym związane z rosnącymi opłatami za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz z wynikającymi z polityki władz państwowych mniejszymi wpływami do budżetu.

Powracając do tematu poruszonych na wstępie rankingów w poszczególnych kategoriach wędkarzy chciałbym nadmienić, że:

– W kategorii wędkarzy spinningowych oceniano łącznie wyniki w  4 zawodach, a udział w nich wzięło 20 wędkarzy. Drugie miejsce wywalczył Tomasz Makowski a trzecie Dawid Giziński.
– W kategorii wędkarzy spławikowych oceniano wyniki w 7 zawodach, a punktacją objęto 20 zawodników.  Tutaj tuż za zwycięzcą miejsca na podium kolejno zdobyli Dawid Gizinski i Hubert Radziński.
– W kategorii kobiet brano pod uwagę wyniki 7 zawodów, a startowały w nich 4 panie, spośród których drugie miejsce zajęła Karolina Grunwald, a trzecie Teresa Grunwald.
– W kategorii juniorów punktowano 5 zawodów, w których uczestniczyło 10 „młodzieżowców”. Spośród tych zawodników na drugim miejscu uplasowała się Julia Konrad a na trzecim Krystian Zywert i ich  osiągnięcie przypominać też będą Im pamiątkowe statuetki.

Wędkarskie podsumowanie roku odbyło się w sali  Urzędu , a na jego zakończenie uczestnicy mogli już w luźnej formie prowadzić rozmowy przy posiłku przygotowanym przez panie: Agnieszkę Dudek, Natalię Radzińską i Jolantę Konrad oraz przez kolegę Karola Neumanna.

zdjęcia z zebrania, autor Piotr Babrakowski