Pierwsza połowa roku, a dokładniej pierwszy kwartał, ro czas zebrań wiejskich, czyli spotkań Burmistrza z mieszkańcami sołectw.

Pierwsze spotkanie odbyło się we czwartek 30 stycznia z mieszkańcami sołectwa Pomarzanki oraz Glinno. Do 7 lutego, Burmistrz odwiedził kolejno: Kakulin, Lechlin, Lechlinek oraz Budziszewice.

Podczas spotkań sołtysi przedstawili informacje o działaniach podjętych przez samorząd wiejski w 2019. Głównym punktem zebrań była tematyka związana z odpadami, a w szczególności z nadchodzącymi zmianami w zakresie ich zbiórki. Przeprowadzono także konsultacje projektów statutów poszczególnych sołectw. Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”, który daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego  na zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa.

Mieszkańcy zgłaszają różne postulaty dotyczące m.in. równania dróg, planowanych remontów i napraw w świetlicach, oświetlenia ulicznego. Zgłaszane na spotkaniach postulaty będą w miarę możliwości realizowane jeszcze w bieżącym roku, a sprawy pozostające poza właściwością Gminy niezwłocznie zgłaszane odpowiednim instytucjom.

W nadchodzącym tygodniu zebrania odbędą się w: Rościnnie, Chociszewie, Pawłowie Skockim oraz Grzybowie.

Zdjęcia z zebrań Weronika Saukens