Z okazji 100 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża odbyły się 26 października uroczyste obchody w Wągrowcu, podczas których zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia najbardziej zasłużonym w promowaniu wartości humanitarnych i honorowego krwiodawstwa. Historie i działalność organizacji czerwonokrzyskiej przedstawił w formie prezentacji Jan Maćkowiak – prezes PCK w Wągrowcu.

Odznaką „Zasłużony honorowy dawca krwi” nadanymi przez Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu zostali odznaczeni: Aleksandra Berendt – Skoki, Dariusz Majchrzak – Skoki, Krzysztof Wontroba – Skoki, Marcin Wawrzyniak – Skoki.

Medale z wstążką otrzymali: Paweł Grabiński – sołtys wsi Lechlin, Daniel Woźny – Skoki, Jacek Adamski – Szczodrochowo. Odznaką ME DARE została uhonorowana Danuta Skałbania z Sławy Wielkopolskiej.

Za udział w Powiatowym Konkursie Krwiodawstwa PCK zostały wyróżnione Ochotnicze Straże Pożarne w Skokach i Kakulinie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, którym podziękowania wręczył starosta wągrowiecki Tomasz Kranc. Za owocną współpracę z PCK statuetką z serduszkiem uhonorowano burmistrza miasta i gminy Skoki Tadeusza Kłosa.

W czasie obchodów dokonano również odsłonięcia w Wągrowcu ronda o nazwie Polskiego Czerwonego Krzyża, którego dokonał burmistrz miasta Jarosław Berendt i dyrektor WOO PCK w Poznaniu Beata Kozak – Cieszkiewicz. Nazwa ronda PCK została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu w uznaniu zasług za szczególną działalność w promocji zdrowia i ratownictwa.

Uroczystość uświetnił swoim występem Adrian Zdanowski – laureat Ogólnopolskich i Międzynarodowych Przeglądów Pianistycznych.

Jan Maćkowiak