Podczas uroczystości Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu, 4 lipca, w Hotelu „Pietrak” wręczono odznaczenia i wyróżnienia, a także podsumowano powiatowy konkurs krwiodawstwa, konkurs rodzinny i karmienia piersią.

Po odegraniu hymnu czerwonokrzyskiego w formie prezentacji prezes PCK w Wągrowcu przedstawił działalność czerwonokrzyską na terenie powiatu wągrowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem honorowego dawstwa krwi i szpiku.

W uroczystości wzięli udział m. in: Tomasz Kranc – starosta wągrowiecki, Mirosław Welc – prezes Oddziału Rejonowego PCK w Pile, przedstawiciele gmin z Gołańczy, Wapna, Damasławka, Mieściska, miasta i gminy Wągrowiec, szpitala, policji, straży pożarnej, regionalnego centrum krwiodawstwa w Poznaniu.

Uroczystość była okazją do wręczenie odznaczeń i wyróżnień najbardziej zaangażowanym dawcom krwi i szpiku, a także uczestnikom konkursów promujących zdrowie. Decyzją Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” zostali wyróżnieni: Maciej Janowiak – Skoki, Andrzej Kłosowski – Skoki, Daniel Woźny – Skoki, Krystian Słomiński – Potrzanowo, Arkadiusz Słomiński – Kakulin, Paweł Grabiński – Lechlin, Dariusz Widziński – Skoki, Piotr Seidler – Skoki, Piotr Michalak – Skoki.

Z otrzymania odznaki Zasłużony HDK PCK wynikają szczególne przywileje na terenie ziemi wągrowieckiej: ulgi przy zakupie biletu do Aquaparku i kina MDK, bezpłatne przejazdy komunikacja miejską i wejścia na mecze piłki nożnej i ręcznej „Nielby”, poza kolejności do lekarza i apteki, ulgi przy zakupie niektórych leków. Na terenie powiatu wągrowieckiego Zasłużeni HDK PCK posiadają największą ilość przywilejów w kraju.

Decyzją Kapituły przy PCK w Wągrowcu tytuł ME DARE wraz ze statuetką, na zakończenie działalności w honorowym dawstwie krwi została wyróżniona Danuta Skałbania z Sławy Wlkp. Podsumowano również Konkurs Rodzinny PCK, gdzie jeden z członków rodziny zachęcił drugiego do dawstwa krwi i szpiku, wyróżnienia otrzymali Aleksandra, Marcin Berendt z Skoków.

W imieniu władz samorządowych słowa uznania dla wągrowieckiego PCK, a szczególnie dla honorowych dawców krwi i szpiku wyraził Tomasz Kranc, starosta wągrowiecki, który powiedział – „Dziękujemy wam za bezcenny dar, którym dzielicie się z innymi”.

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu