W lutym Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu był organizatorem uroczystego spotkania dawców krwi i szpiku, które odbyło się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej.

Na uroczyste obchody przybyli m. in. Maria Krupecka – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki, przedstawiciele policji, straży pożarnej, szpitala, regionalnego centrum krwiodawstwa. W czasie uroczystości przedstawiono prezentację o działalności czerwonokrzyskiej w powiecie wągrowieckim, a także wręczono odznaczenia dawcom krwi.

Decyzją Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu Odznaką „Zasłużony honorowy dawca krwi” zostali wyróżnieni: Grzegorz Juskowiak z Skoków, Edward Kanke z Szczodrochowa i Renata Słomińska z Kalulina.

Do maja 2016 trwa powiatowy konkurs krwiodawstwa dla: zakładów pracy, szkół, sołectw i służb mundurowych, który polega na honorowym oddawaniu krwi. Podczas uroczystego podsumowania najwyżej sklasyfikowane instytucje zostaną nagrodzone i wyróżnione.

Informujemy, że przyjeżdżając do wągrowieckiego punktu krwiodawstwa otrzymuje się zwrot kosztów podróży.

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu