Prawie siedem litrów krwi pozyskano podczas otwartej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej przez wągrowiecki Polski Czerwony Krzyż, która odbyła się 14 października na terenie Skoków. Po raz kolejny mieszkańcy miasta i gminy podzielili się tym bezcennym darem ratującym życie i zdrowie drugiego człowieka. Do pobrania krwi zgłosiło się ponad 20 osób, jednak nie wszyscy mogli tego dnia oddać ten lek ze względu na stan zdrowia, który skrupulatnie kontrolował lekarz kwalifikujący do oddania krwi. Najmłodszą uczestniczką akcji była Agnieszka Gruss z Kuszewa, która po raz pierwszy oddała ten dar życia. Natomiast wieloletni honorowy dawca Tadeusz Rakocy z Chociszewa po oddaniu zgromadził ilość ponad 39 litrów.

Składamy podziękowania za pomoc przy organizacji akcji: ks. Karolowi Kaczorowi, Danucie Grzegorzewskiej, Eugeniuszowi Kukurendzie i radnemu Antoniemu Wiśniewskiemu.

Warto wspomnieć, że kolejna akcja odbędzie się w miesiącu czerwcu podczas corocznych obchodów z okazji Dni Skoków, na którą serdecznie zapraszamy, jak również na stronę: www.pck.wagrowiec.pl

Przypominamy, że każdy otrzymuje zwrot kosztów podróży udając się do Punktu Krwiodawstwa mieszczącym się na 4 piętrze w budynku Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.

Konkurs krwiodawstwa

Od września do maja odbywa się Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa PCK dla: zakładów pracy, służb mundurowych, placówek oświatowych, sołectw, stowarzyszeń oraz miast i gmin na terenie powiatu wągrowieckiego, podczas którego w 2010 roku Miasto i Gmina Skoki zdobyło wysokie III – miejsce.  Podsumowanie odbędzie się w maju podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża.

Kolejny przywilej

Na prośbę wągrowieckiego zarządu PCK Władze miasta Wągrowca przyznały w październiku kolejny przywilej dla dawców, którym PCK przyznał tytuł, legitymację i odznakę Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi PCK; kobiety po oddaniu 5 litrów, mężczyźni po oddaniu 6 litrów. Dzięki przywilejowi Zasłużeni HDK mogą korzystać z usług wągrowieckiego Aquaparku zakupując zniżkowy bilet po okazaniu legitymacji. Wcześniej został przyznany również przywilej dla Zasłużonych HDK PCK, którzy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta i gminy Wągrowiec.