W 1919 Polski Czerwony Krzyż (PCK) obchodził swoje 100-lecie powstania. Rok później czyli w 1920 jak podaje obecny prezes Jan Maćkowiak powstał wągrowiecki oddział tej najstarszej polskiej organizacji humanitarnej będącej członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Skrót PCK kojarzy chyba każdy, ale nie każdy wie jak szeroki jest wachlarz jego działalności. PCK zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Z okazji 100 lecia wągrowieckiego oddziałku PCK jego prezes Jan Maćkowiak wręczył ponad 130 wyróżnień i podziękowań. Trafiły one do honorowych dawców krwi, uczestników konkursów związanych z tematyką krwiodawstwa, higieny i profilaktyki zdrowego trybu życia. Podziękowania dostały też osoby szczególnie zasłużone dla działalności PCK na terenie powiatu wągrowieckiego w tym burmistrz Tadeusz Kłos.

Ze względu na trwającą pandemię, wyróżnienie zostało dostarczone indywidualnie.

Właśnie w rocznicę 100-lecia PCK Wągrowiec niebawem na terenie Wągrowca pojawi się tablica upamiętniające to wydarzenie. Jak wyjaśnia prezes PCK Jan Maćkowiak, jeszcze w grudniu zawiśnie ona na budynku przychodni na ulicy Kościuszki. Została ona sfinansowana przez starostwo powiatowe w Wągrowcu.