Prosto z Betlejem z Groty Narodzenia Chrystusa przez Łysą Polanę w Tatrach harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego rozprowadzają po Polsce Betlejemskie Światło Pokoju, jest to symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

W Skokach nie jest inaczej, od wielu lat harcerze z 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „Hyce” na czele z drużynowym harcmistrzem Andrzejem Surdykiem przynoszą Światełko Pokoju m.in. do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. W tym roku światełko zostało przekazane Burmistrzowie i Przewodniczącemu Rady podczas komisji wspólnej Rady Miejskiej Gminy Skoki w piątek 21 grudnia.