Rada Miejska Gminy Skoki na minionej sesji ustanowiła nowy Pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy (gnejs), o obwodzie 702cm, średniej wysokości 120cm, objętości 5,8m3 i wadze około 16 ton. Twór usytuowany jest na terenie Leśnictwa Brzeźno oddział 53g, działka o numerze ewidencyjnym 9053/2 – obręb geodezyjny Brzeźno (52o38’24,18”N, 17o04’38,53”E), zarządzanym administracyjnie przez Nadleśnictwo Łopuchówko. Głaz narzutowy z odmiany gnejs laminowany charakteryzuje się naprzemianległymi warstewkami kwarcowo – skaleniowymi i biotytowymi o strukturze krystalicznej, średnio i gruboziarnistej z kierunkową teksturą.

Z oceny rozmiarów głazu, przeprowadzonej przez Zakład Badań Kriosfery Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wynika, iż gnejs posiada indywidualne cechy wyróżniające go spośród innych tworów okolicznej przyrody nieożywionej.